۱۳۸۹ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

وحشت سایت های صفوی از بیداری اهل سنتزکریا "موحد"

سنی نیوز: هرچند دشمنی صفویها با اسلام ومسلمین سابقه چند صد ساله دارد واز همان آغاز پیدایش این گروهک و روی کار آمدن حکومت صفویه با کشتار اهل سنت آغاز شده وبا تشویق وحمایت انگلیسی ها تا به امروز ادامه داشته است، اما در روزهای اخیر وهمزمان با بیداری روزافزون مسلمانان واعتماد بنفسی که اهل سنت ایران در سایه تلاش علمای مبارز وحقجو پیدا کرده اند، فعالیتهای تخریبی این گروهک نیز تشدید شده است.
در طول سی سال عمر انقلاب، اهل سنت ایران شاهد بدترین انواع خشونت، إعمال تبعیض، پاکسازی قومی وترورعلماء واندیشمندان خود بوده است، اما برخلاف پیش بینی های کارشناسان جمهوری اسلامی که انتظار داشتند ظرف مدت 20سال، اهل سنت ایران را کاملا از بین برده ودیگر نامی از آنان در ایران نباشد، امروزه اهل سنت ایران به مراتب پویاتر، آگاهتر ومصممتر از گذشته براه خود ادامه می دهند وثابت کردند که حکومت رعب و وحشت هیچگونه خللی در اراده آنان برای ادامه راه حق بوجود نخواهد آورد.
این واقعیت، بقایای گروهک صفوی وتمامیت خواهان حکومتی را برآن داشته است تا جبهه دیگری علیه اهل سنت ومقدساتشان باز کنند وبا راه انداختن دهها شبکه ماهواره ای، سایت ها وخبرگزاری های مختلف وسرازیر نمودن دلارهای نفتی به جیب شیادان رسانه ای، سعی کنند شکستهای گذشته را این باردر جبهه فرهنگی ورسانه ای جبران کنند.
در این میان سایت های وخبرگزاری های متعلق به قزوینی وبرخی نوچه هایش دربلوچستان ازجمله نوری(فرماندار سابق زاهدان) ونورا وشهریاری نمایندگان زابلی مجلس، پررنگ تر از دیگران نقش آفرینی می کنند.
این به اصطلاح خبرگزاری ها که ازاموال دولتی استفاده نموده وتوسط کارگزاران دولت اداره میشوند و اغلب سعی دارند از نام "زاهدان" نیز استفاده نمایند در اقدامی هماهنگ وشیطنت آمیز، شایعه پراکنی، اتهام زنی ،دروغ پردازی وتوهین به مقدسات اهل سنت را وظیفه اصلی خود قرار داده وبرای خوشایند اربابان خود وچپاول هرچه بیشتر اموال بیت المال به ایجاد توهم ومظلوم نمایی پرداخته ودر فحاشی و دروغ پراکنی هیچگونه هنجار رسانه ای را رعایت نمی کنند.
این شیادان رسانه ای، به شیوه انگلیسی ها اختلاف افکنی را اولویت خویش قرار داده وبا شیادی وتقیه ای که ارثیه شوم اجدادشان است، به جای رویارویی مستقیم با اهل سنت از واژه مبهم "وهابیت" به این منظور استفاده می نمایند.
هرچند در مواقع مختلف ازاین واژه برای اختلاف افکنی میان اهل سنت استفاده ابزاری نموده ودر شهرهای مختلف استفاده های مختلفی از آن می کنند، مثلا در حالی که در تهران ومناطق سنی نشین غرب ایران، مردم زاهدان را وهابی وحامی اسلام طالبانی معرفی میکنند، در زاهدان هموطنان جنوبی را متهم به وهابیت می کنند وبه اینصورت سعی می کنند به جای دشمنی با قاطبه اهل سنت، آنها را تقسیم نموده ودر وهله اول کسانی را که فعالیت بیشتری دارند با این اتهام مبهم مورد حمله قرار دهند. آگاهان می دانند که انگلیسی ها با همین حربه در هندوستان موفق به ایجاد تفرقه میان مسلمانان ودر نتیجه إعمال سلطه وحاکمیت خود شدند.
یکی دیگر از شگردهای این گروهک، دستاویز قرار دادن اختلافات قومی و زبانی است، از این رو با تحریک احساسات قومی سعی می کنند مانع اتحاد هموطنان کرد، بلوچ، فارس وعرب تحت رهبری واحد شده وگاهی حتی با تقسیم نمودن بلوچستان به شمال وجنوب، ناشیانه می خواهند علمای جنوب استان را از بقیه جدا نموده وآنها را همسو وهم پیاله خود معرفی کنند.
سابقه این نوع تفرقه افکنی نیز برمی گردد به زمان تاسیس حکومت صفویه توسط کمپانی انگلیسی (شرلی) هرچند در آن زمان این حربه در اختلاف افکنی میان مسلمانان ترک وازبک کارگر افتاد وهمین امر باعث تداوم دوستی صفویه وانگلیس برای مدت طولانی وتا به امروز شد.
همچنین در چند سال گذشته در براه افتادن خون ریزی وجنگهای طایفه ای در بلوچستان نیزنقش مهمی ایفا کرد وتاثیرات نامطلوبی در همزیستی وبرادری طوایف بلوچ به جای گذاشت، اما امروزه تاریخ مصرف این تلاشهای مزبوحانه تمام شده واین حنا دیگر رنگی ندارد واهل سنت بیدارتر از آن است که با این شیوه های ابتدایی واحمقانه شکار شود.
مردم بلوچ واهل سنت درپیروی ازعلمای دلسوز با محوریت دارالعلوم زاهدان تردیدی به خود راه نمی دهند وهمین مساله باعث گردیده این مرکز علمی ومسوولانش بالاخص شخص مولانا عبدالحمید هدف بیشترین حملات وتهمتها از سوی این گروهک باشند.
اقبال عمومی ومحبوبیتی که این مرکز علمی درمیان مسلمانان ایران وحتی خارج از مرزها دارد به حدی است که برای بدخواهان وحسودان قابل تحمل نبوده وآنها را به اتخاذ چنین سیاست ورفتارجنون آمیزی واداشته است.
از دلایل بارز این محبوبیت ومردمی بودن می توان به برگزاری جلسه فارغ التحصیلی اشاره کرد که با همت مردم زاهدان ومشارکت حداکثری اهل سنت ایران برگزار می گردد.
مردم زاهدان برای برگزاری این اجلاس چنان ایثار وفداکاری از خود نشان می دهند که شاید نمونه آن را تنها در دوران طلایی صدراسلام بتوان یافت ودر حالی که نظام با تهدید وارعاب واستفاده ازتمامی ابزاهای فشار وبسیج کلیه نیروها از جمله سپاه، وزارت کشور، پلیس، اطلاعات، دفاتر نمایندگی رهبر وحتی وزارت خارجه وسفارت خانه ها سعی در جلوگیری از برگزاری آن داشته ومانع از شرکت مردم واندیشمندان در آن میشود، علاقه مندان به شرکت در این همایش از فاصله های چند هزار کیلومتری با صرف وقت وهزینه فراوان، رنج سفر وتهدید حکومت را به جان خریده وبا اشتیاق فراوان در آن شرکت می کنند واین در حالی است که سالانه دهها جلسه فارغ التحصیلی در حوزه های علمیه صفویها در قم وشهرهای دیگر برگزار می گردد اما مردم آن شهرها نه تنها علاقه ای به شرکت در آن ندارند بلکه حتی اطلاعی هم از برگزاری چنین مراسمی ندارند.
تنفر وانذجار مردم شهرهای بزرگ - حتی آنهایی که از ترس جان وناموس خود به مراجع قم خمس هم پرداخت می کنند- از آخوندهای صفوی به حدی است که کمتر آخوندی جراُت می کند با لباس آخوندی در تهران ودیگر شهرهای بزرگ در انظار عمومی ظاهر شود.
این تنفر وانزجار تنها به افراد غیر مذهبی یا دین گریز محدود نمانده بلکه حتی در میان انسانهای متدین و وفادار به مذهب نیز مشاهده می گردد وبه حدی فراگیر ونهادینه شده که هرگاه برخی از روحانیون وافراد مذهبی اهل سنت به شهرهای شیعه نشین سفر می کنند در برخورد با برادران شیعه خود با دیدن نگاه سنگین وبغض آلود آنها لازم می بینند توضیح دهند که اهل سنت هستند وهیچگونه نسبتی با قم ندارند وپس از آن تغییر را در چهره شان به وضوح مشاهده می کنند.
البته همگان می دانند که دروغ سازی و اتهام زنی این بنگاههای شایعه ساز، بیشتر به خاطر مصالح شخصی وپرکردن جیب از بیت المال است واز طرفی سرپوش گذاشتن روی مفاسد اقتصادی واخلاقی صاحبان وگردانندگان آنها که در سالهای اخیر با بروز اختلافاتی که بر سر تقسیم غنایم بین خودشان افتاده، اسناد مهمی از آن افشاء شده و رسوایی هایی برای آخوندهای درباری بوجود آورده است.
بگونه ای که امروزه کمتر کسی در قم ازماجرای فساد اخلاقی آیه الله!!! قزوینی و زنش بی اطلاع بوده وکمتر کسی پیدا می شود که کلیپهای غیر اخلاقی همقطاران او را در فضای مجازی مشاهده نکرده باشد، بی حیایی وافسارگسیختگی این آخوندک صفوی به حدی است که در اغلب محافل صراحتا وبا بی شرمی از علاقه اش به لواط می گوید!!!
اما مهمترین علت تلاشهای مزبوحانه این به اصطلاح خبرگزاری ها، بیداری روزافزون اهل سنت واتحاد ویکپارچگی آنان است که موجب وحشت وآشوب در اردوی صفوی ها شده و دارودسته قزوینی ونوری را کلافه وسردرگم نموده است.
هرچند انسانهای محترمی که مورد حمله این اراذل واوباش وهدف تهمتها ودروغ پردازی های این شیادان هستند از شرافت وبزرگواری خود پاسخی به این اراجیف نمی دهند، اما دهن دریدگی وبی حیایی شان مارا برآن داشت تا ازادبیات احمدی نژاد در موردشان استفاده نموده وبگوییم: تلاشهای مزبوحانه شما بسیار حقیرتر از آن است که جلوی رشد دین خدا را بگیرد، این چراغ خاموش شدنی نیست، بهتر است آب را بریزید به همان جایتان که می سوزد.
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) [الصف/8]
«مي‌خواهند كه‌ نور الله را با دهانهاي‌ خويش‌ خاموش‌ كنند و حال‌ آن‌كه‌ خداوند تمام‌كننده‌ نور خويش ‌است هرچند كافران‌ خوش‌ نداشته‌ باشند»
چراغی را که ایزد برفروزد هرانکس پف زند ریشش بسوزد

حمله انتحاری به یک پایگاه ارتش در بغداد دهها کشته برجای گذاشت

گزارش های رسیده از عراق حاکی است که در جریان یک حمله انتحاری به صفوف متقاضیان پیوستن به ارتش در بغداد در روز سه شنبه دستکم ۶۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

دست کم سه تن از کشته‌شدگان و هشت تن از زخمی ها از سربازان این پایگاه بوده‌اند.

گزارش ها می افزاید که این حمله در مقابل یک پایگاه ارتش عراق در مرکز شهر بغداد رخ داد. ساختمان محل انفجار، وزارتخانه پیشین دفاع عراق است که از زمان استقرار لشکر ۱۱ ارتش عراق در آن، هر هفته ۲۵۰ سرباز جدید به آن وارد می‌شوند.

خبرنگاران حاضر در محل انفجار، صحنه های دلخراشی از جاری شدن خون و پراکنده بودن اجساد کشته‌شدگان در محوطه‌ای وسیع را گزارش کرده اند.

صالح عزیز، یکی از افراد جویای کار در ارتش عراق که در این حمله انتحاری مجروح شد، در بستر خود در یکی از بیمارستان های بغداد، به خبرگزاری رویتر گفت که شاهد انفجار در بامداد امروز بوده است.

صالح عزیز گفت: در منطقه «المیدان» ایستاده بودیم و ارتش و افسران ما را برای استخدام نام نویسی می کردند که بمب منفجر شد.

بر اساس گزارش ها، با هجوم خانواده‌های کشته‌شدگان به محل، سربازان محوطه را بسته و بالگردهای ارتش به گشت‌زنی بر فراز این پایگاه پرداختند.

یکی از منابع ارتش عراق که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت که عاملان حملات انتحاری احتمالاً دو نفر بوده‌اند و این از مشخصه‌های حملات گروه القاعده است.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای نظامی و امنیتی عراق با توجه به نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، در حال افزایش سربازگیری هستند.

بر اساس یک توافق امنیتی میان بغداد و واشینگتن، قرار است تا پایان ماه اوت همه نیروهای آمریکایی به‌جز ۵۰ هزار نفر از آنان از عراق خارج شوند.

در پی اعلام این طرح، مخالفان دولت عراق طی هفته‌های اخیر بر تعداد و شدت حملات خود افزوده‌اند. هدف بیشتر این حملات نیروهای ارتش، پلیس و دیگر نهادهای امنیتی عراق بوده‌است ولی صدها تن از غیر نظامیان نیز در انفجارهای مختلف جان باخته‌اند.

مقام‌های عراقی و آمریکایی می‌گویند قصد شورشیان از افزایش حملات، بهره‌برداری از تنش‌های سیاسی تازه است که در پی گفت‌وگوهای ناکام برای تشکیل ائتلاف دولت ایجاد شده‌است.

در انتخابات هفتم ماه مارس هیچ جناحی به پیروزی قطعی دست نیافت و گروه‌های اصلی شیعه از یک‌سو و جناح مورد حمایت سنیان از سوی دیگر هنوز موفق به رسیدن به توافق بر سر یک دولت ائتلافی نشده‌اند.

تحریم بنزین؛ هند و عمان به تحریم کنندگان پیوستند

خبرگزاری مهر: هند و عمان از لیست فروشندگان عمده بنزین ایران خارج شدند.

سال گذشته شرکتهایی از امارات، هند، ترکمنستان، هلند و عمان بیشترین میزان فروش بنزین به ایران را داشته اند به طوری که نزدیک به چهار میلیارد و 250 میلیون دلار بنزین از این 5 کشور به ایران فروخته شده بود.

اما در سال جاری شرکتهای هند و عمان از لیست پنج کشور عمده خرید بنزین ایران خارج شده اند.

تائید حکم‌ اعدام هشت نفر در کرمانخبرگزاری حکومتی مهر: رئیس دادگاه انقلاب کرمان از تائید حکم اعدام هشت زندانی در کرمان خبر داد.

خداسالاری اظهار داشت: حکم اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر در استان کرمان از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.مداحان ولی فقیه، مشایی را به آلت تناسلی مردانه تشبیه کردندسایت روز: سخنان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد درباره مکتب ایران و واکنش های بعدی روحانیون ارشد حکومتی و محافظه کاران سنتی علیه این اظهارات، پای مداحان مشهور را نیز به این منازعه باز کرد.
دو تن از مداحان مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی جداگانه و البته عمومی، اسفندیار رحیم مشایی را به آلت تناسلی مردانه تشبیه کردند.
حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان که به عنوان مداح، پای ثابت مراسم مداحی و روضه خوانی های حسینیه امام خمینی در دفتر آیت الله خامنه ای به شمار می آیند، در سخنرانی های مجزایی که به مناسبت ماه رمضان در نقاط مختلف تهران داشتند، این تشبیه را در مورد رئیس دفتر احمدی نژاد به کار بردند.

حاج منصور ارضی که به تازگی به علت حادثه آتش سوزی مسجد ارک تهران در سال 83 به دادگاه فراخوانده شده بود، در سخنان اخیرش که در همین مسجد بیان شد، گفت: "این موجود در دولت عين آلت تناسلی است و بايد فكري به حالش كرد."

حمله انتحاری خونبار در بغداد 59 کشته برجای گذاشتتلفات حمله انتحاری دریک مرکز ثبت نام داوطلبان پیوستن به پلیس عراق در بغداد به 59 تن رسید.

یک منبع پزشکی امروز سه شنبه 17 – 8 – 2010 اعلام کرد جسد 59 نفر به بیمارستان های بغداد منتقل شده است.
این انفجارهنگامی به وقوع پیوست که یک انتحاری کمربند حاوی مواد منفجره خود را در بین داوطلبان ثبت نام برای عضویت در پلیس این کشور در مرکز بغداد منفجر کرد.
منابع پزشکی می گویند تعداد زخمیانی که به بیمارستان ها منتقل شدند به بیش از 125 نفر رسید.
پیش از این منابع امنیتی اعلام کرده بودند در این حادثه 43 نفرکشته وبیش از 100 تن زخمی شدند.

این انفجار در ساختمان سابق وزارت دفاع عراق به وقوع پیوست. این ساختمان پس از اشغال عراق به مرکزی برای ثبت نام عضویت در پلیس تبدیل شده است.

این خونبارترین هجومی است که طی هفته های گذشته در عراق به وقوع می پیوندد.

سقوط یک جنگنده ایرانی در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهردبی – العربیه. نت

منابع دولتی ایران سه شنبه 17-8-2010 از سقوط یک فروند هواپیمای جنگی F4در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر که قرار است هفته آینده سوخت گیری شود خبر داده اند.
در همین حال جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که اسرائیل تنها هشت روز فرصت دارد و تا پیش از سوخت گیری نیروگاه بوشهر وقت دارد با حمله نظامی جلوی دستیابی ایران را به یک تاسیسات اتمی فعال بگیرد.
غلامرضا کشتکار مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری بوشهر از سقوط یک فروند هواپیمای جنگی F4 در بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری "فارس" کشتکار درباره این حادثه گفت: " این هواپیما نزدیکی جزیره شیف (بوشهر) دچار حادثه شد و سقوط کرد ولی خوشبختانه وضعیت جانی خدمه این هواپیمای جنگی تا این لحظه سالم گزارش شده و خلبانان قبل سقوط از هواپیما خارج شده‌اند و هم اکنون نیز به بیمارستان بوشهر انتقال داده شده‌اند."

او همچنین ادامه داد که دو نفر از سرنشینان این هواپیما به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شده‌اند و طبق آخرین خبرها وضعیت جسمانی آنها مطلوب بوده است. هنوز از علل سقوط این هواپیمای جنگی خبری منتشر نشده است.

دیگر زمان اندیشیدن به پایان رسیده


ای مردم مظلوم بلوچ ، ای عشیره زندانی ، دیگر زمان اندیشیدن به پایان رسیده و شعله فروزان مبارزات بلوچستان ، این دیار غیور مردان هرروز بیش از پیش فروزان می شود و دژخیمان هر روز زبونتر و ضعیفتر و بی بنیه تر از دیروزشان
جوانان سلحشور این خطه با عزمی راسخ و ایمان به خدای منان بپاخاسته اند و در گاه نبرد با این اهرمن خویان هر روز حماسه ای نو می آفرینند و همچون سیلی خروشان سدها را یکی پس از دیگری در هم می کوبند
این اشک خواهرانی است بی برادر، بپاخاسته همچون سیلی خروشان
این آه مظلومانیست بی یاور که ستونهای استبدادشان را می لرزاند
این نعره ایست ازعمق کویری در بند که بند بندگیمان را می گسلاند
این ضجه مادرانیست بی پسر که با گلوله مبارزان ، سینه دژخیمان را می دراند
ای مردم در بند من گاه ، گاه نبرد است
بند بندگی را بدرید و دلاورانه حماسه آفرین شوید
بی مهابا به صف ضحاکان زمان بتازید و شبانگاه بندگی و بردگی فرزندانتان را با خروش عاشقانه خویش به آتش کشید و در این نبرد سرنگون ساز به خدایتان اعتماد کنید و نصرت او را بطلبید و به ذات پاکش قسم که نصرت خواهد کرد دلباختگان راهش را

خامنه ای، شجره خبیثه است‌آیت‌الله دستغیب: کسی که می‌گوید مردم باید از او پیروی کنند‌، شجره خبیثه است‌
رادیو فردا : آیت‌‌الله على‌محمد دستغیب، از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی با بیان این که ولی ‌فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه این که بر آن «مسلط» باشد، گفته است، «کسی که خود را همه کاره مردم می‌داند و می‌گوید، همه باید از من پیروی کنند»، شجره خبیثه است.
به گزارش سایت اینترنتی کلمه آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی‌های خود در سخنرانی‌های خود به مناسبت ماه رمضان در تشریح نشانه‌های «شجره طیبه» در جامعه گفته است: «آن شخصی که مدام دم از مَن می‌زند و خود را همه کاره مردم می‌داند و می‌گوید باید همه از من پیروی کنند، یک همچین شخصی مصداق شجره خبیثه (درخت ناپاک) می‌باشد.»
چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی، «ولایت» خود را شعبه‌ای از امامت امامان شیعه خوانده و «التزام به ولایت فقیه» را به معنای اطاعت از خود دانسته بود.
این در حالی است که آیت‌الله دستغیب که به ویژه پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و سرکوب خونین معترضان، بارها از رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرده است، درتوصیف ولایت فقیه گفته است: «فقیه عادل و با تقوا کسی است که مطیع امر خدای تعالی باشد و از خصوصیات چنین شخصی این است که هم دین خودش را حفظ می‌کند و هم دین مردم را و از دائره قرآن و سنت بدون توجیه خارج نمی‌شود... قهراً یک همچین شخصی که بصیر در دین است گول پول و ریاست را نمی‌خورد.»
به گفته آیت‌الله دستغیب فقیه عادل کسی است که «اگر هزاران هزار نفر هم مقابلش تعظیم و دست‌بوسی کنند، بر غیر رضای خدایتعالی عمل نمی‌کند.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی در باره وظیفه رهبری، با بیان این که «فقهای خوبی مانند شهید دستغیب، شهید صدوقی، شهید بهشتی و آقای منتظری» برای این قانون زحمت کشیده‌اند، افزوده است: «به شرط اینکه ولی فقیه هم به حساب قانون اساسی عمل کند نه اینکه ولی فقیه مسلّط بر قانون اساسی باشد.»
آیت‌الله دستغیب همچنین با اشاره به تلاش عده‌ای از حامیان دولت برای جمع‌آوری امضا علیه وی ( در مجلس خبرگان)، به نقش مجلس خبرگان رهبری در زمینه نظارت بر عملکرد رهبر اشاری کرده و گفته است: «مجلس خبرگان رهبری هم وظیفه دارد که به همان نحوی که قانون برای آنها مقرر کرده است نظارت داشته باشند، نه اینکه اگر کسی انتقادی کرد او را تخطئه کنند. اگر بر خلاف قانون اساسی عمل شود وضع همین است که الان در جامعه مشاهده می‌کنید که یک عده افرادی که واقعا آدم‌های خوبی هستند و قابل استفاده هستند در اثر بی‌مبالاتی و عمل نکردن به قانون یا کنار گذاشته‌اند ویا در زندان‌ها هستند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در جامعه مبتنی بر عدل حتی به «کافران» هم ظلم نمی‌شود، گفته است: «از جمله علامات حکومت اسلامی این است که مردم در آن حکومت با یکدیگر مهربان هستند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و همه در یک خط هستند و کسی بدنبال انباشته کردن ثروت نیست... خوب مردم باید از حاکمان مهربانی ببینند تا با یکدیگر مهربان باشند. مردم از بزرگان اینطور توقع دارند که دروغ نگویند، خیانت در امانت نکنند، بی‌جهت کسی را متهم نکنند.»
آیت‌الله دستغیب همچنین با اشاره به حملات گروه‌های حامی دولت و لباس ‌شخصی به مسجد و محل سکونت مراجع تقلید منتقد حاکمیت افزوده است: «ما بر طبق سیره ائمه اطهار و اجدادمان باید نصیحت کنیم و هیچ وقت نه بنده و نه دوستانمان بنایی بر لشکر کشی و تهییج مردم نداشته و نداریم. خوب ما خود افراد لباس شخصی و بسیجی را مورد عتاب قرار داده که شما به جان مردم می‌افتید و آنها را مورد ضرب وشتم قرار می‌دهید، آن وقت خودمان همین رویه غلط آنها را در پیش بگیریم؟»

۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

پنجم رمضان در آینه‌ی تاریخ

سنی نیوز: رمضان ماه خاطره‌های پیروزی... رمضان ماه عبرت از شکستها... رمضان ماه امیدها و آرزوها...
پنجم رمضان خاطره‌ها دارد:
1.ولادت عبدالرحمن داخل: در 5 /رمضان/113هـ موافق با 9/نوامبر/731م بنیانگذار دولت امویان در اندلس ـ اسپانیای امروزی ـ عبد الرحمن داخل مشهور به "شاهین قریش" چشم بجهان گشود.
2.بازگشت شهر انطاکیه به آغوش اسلام: در 5/ رمضان/666هـ موافق با 19/مه/1268م مسلمانان بیاری خداوند متعال، برهبری سردار شجاع بیبرس توانستند شهر انطاکیه را پس از 170 سال اسارت از چنگال صلیبیان بیرون کشند. این شهر دومین امارتی بود که استعمارگران اروپایی توانسته بودند پس از امارت "رها" در سال 491هـ/1097م در مشرق زمین برپا کنند.
3.کشتار وحشیانه‌ی مسلمانان توسط دژخیمان صهیونیستی در شهر "اللد": در 5/ رمضان/1367هـ موافق با 11/ژوئیه/ 1948م، گروهان کماندوز صهیونیستی به سرکردگی "موشیه دیان" به شهر اللد در فلسطین اشغالی شبیه خون زده، شهر را زیر باران توپخانه‌ی وحشی خود تارومار کردند و بیش از 426 مسلمان را بخون کشیدند. پس از اشغال شهر مردم را در استادیوم شهر جمع کرده، جوانان را به اسارت گرفتند. و به مردم تنها نیم ساعت مهلت دادند تا شهر را پای پیاده بدون هیچ آب و غذایی ترک گویند. در این هجرت اجباری تعداد بسیار زیادی از زنان و کودکان و پیران در راه جان باختند!..

ششم رمضان در آینه‌ی تاریخ

سنی نیوز: رمضان ماه مژده‌ها.. رمضان ماه رشادتها و دلیریهای سربازان اسلام... رمضان ماه پیروزی ایمان بر کفر و طغیان...
ششم رمضان در خورجین خود حکایتها دارد:
1.نزول توراتدر ششم رمضان کتاب آسمانی تورات بر پیامبر خدا حضرت موسی (علیه السلام) نازل شد. این کتاب بعدها توسط یهودیان ـ کلیمیان ـ بکلی تحریف گشت.
2.فتح سرزمین سنددر 6/رمضان/63هـ موافق با 14/مه/682م در آخرین روزهای حکومت ولید بن عبد الملک مسلمانان برهبری محمد بن القاسم لشکریان هند را در کنار رودخانه‌ی سند شکست دادند و سرزمین سند را از یوغ ظلم و ستم آنها آزاد کردند.
3.فتح عموریهدر 6/رمضان/223هـ موافق با 31/ژوئیه/838م، معتصم خلیفه‌ی شجاع عباسی به فریاد دادخواهی مردم ستمدیده‌ی عموریه لبیک گفت. و این شهر را از چنگ صلیبیان حاقد و مسیحیان ظالم آزاد نمود.
4.پیروزی مسلمانان بر صلیبیاندر6/ رمضان/532هـ موافق با 17/مه/1138م مسلمانان برهبری سردار دلیرشان عماد الدین زنکی کمر صلیبیان را در شمال سرزمینهای شام در شهر حلب بزمین زدند.

حمله نيروهاي امنيتي به مسجد امام شافعي اهوازسني نيوز: به گزارش خبرنگار سني نيوز از شهر اهواز نيروهاي امنيتى به مسجد امام شافعي كه در نزديکي شهر آبادان واقع است يورش بردند و در هاي مسجد را بستند.

مسجد امام شافعي آخرين مسجد اهل سنت در شهر اهواز بشمار مي رود که توسط حکومت ولي فقيه بر روي نماز گزاران اين منطقه بسته شد. گفتني است حکومت ايران که ادعاي تامين حقوق اقليات را دارد چندين مسجد اهل سنت را قبلا در اين شهر کاملاً نابود كرده و اين مسجد آخرين مسجدى است که در سلسله مساجد ويران شده اين شهر ثبت گرديد. حکومت جنايتكار ولي فقيه در سال هاي اخير هزاران تن از مبلغين و مراجع مذهبي را به منطقه اهواز اشغال شده فرستاده است تا مذهب شيعه را در بين اهالي اين منطقه منتشر نمايند.
از سوي ديگر منابع محلي شهر اهواز گزارش ميدهند که مقامات حکومت ايران ميليون ها دلار را بخاطر ايجاد اماکن اقامت براي واعظان و مبلغين در مناطق دور افتاده و فقير به مصرف رسانيده است تا مانع گسترش مذهب اهل سنت شود.
اين يورش بر مسجد امام شافعي پس از تهديدات به اصطلاح نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهر اهواز همزمان با افتتاح بزرگترين دانشکده مذهب شيعه بمنظور گسترش مذهب تشيع در شهر محمره انجام پذيرفت، اين دانشکده شاخه اي از حوزه علمي قم براي ترويج تشيع و فتنه اندازي در ميان مردم اهواز تأسيس شده است.
همچنان منابع مطلع گزارش داده اند که "عبدالله بحراني" به حيث رئيس اين دانشکده كه بنام «حوزه علميه سيد شهدا خرمشهر "محمره"» نامگذاری شده از طرف مقامات دولتى تعيين گرديده است.
قابل ياد آوريست "عبدالله بحراني" از سر سخت ترين دشمنان اهل سنت در منطقه اهواز شناخته شده است و چنانکه از وي نقل قول شده، وي تعهد كرده است حرکت بيداري مذهبي فرزندان عرب نژاد را که در اين اواخر در ميان مردم اهواز گسترش چشمگیری يافته و منجر به پيوستن هزاران تن از مردم عرب شيعه به مذهب اهل سنت شده را سرکوب خواهد کرد.

بيانات شهيد مولانا نعمت الله در مورد وفات حضرت فاطمه

جهاد


جهادتنها راه سعادت بشریت است؛جهاد فریضه ی الهی است؛آری تنها مسیری که همیشه ،همیشه سبزاست ونصرت الهی همیشه درآن جریان داردجهاد است،جهاد افضل ترین اعمال بعدازایمان به خدااست،آری برتری جهادنسبت به سایراعمال به مانندفاصله مشرق ومغرب استرهبانیت(گوشه گیری)این امت فقط جهاد است،آری آنان که حقیقت جهاد واهمیت جهاد رادانستند،دیدیم که چگونه پروانه وارخودرافدای راه جهادکردند،آری تنهاکسانی می توانند ازاین فریضه ی الهی استقبال کنند که حقیقت محبت الله ورسول واسلام ومسلمین درقلوب آنان جای گرفته باشدجهاد محبوبترین عمل، دین اسلام در نزد خداوند متعال است، جهاد بزرگترین قله ی اسلام است، جهاد تفریح امت اسلام است، جهاد رهبانیت امت اسلام است، جهاد نزدیکترین راه به بهشت است، جهاد بهترین عمل برای اعلای کلمه الله است، جهاد بهترین عمل برای دفاع از مظلومان است، چهاد تنها وسیله ی قائم کردن نظام خلافت اسلامی در دنیاست،جهاد موثرترین وسیله ی از بین بردن نظام های طاغوتی است، جهاد سبب عزت مسلمانان در دنیا و آخرت است، جهاد سبب ذلت و پستی دشمنان اسلام است، جهاد رحمتی از طرف خداوند متعال برای تمام عالمیان است،جهاد رمز موفقیت و پیروزی مسلمانان است و در آخر جهاد رضوان من الله اکبر است.


http://www.shohada111.blogspot.com/

کشته شدن یک فرمانده ی سپاه به دست مبارزان کردبه گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از المختصر: به گزارش روزنامه ی شرق مبارزان حزب زندگی آزاد کردستان ( پژاک) روز شنبه یک فرمانده ی سپاه و 2 تن از نیروهای بسیجی را در ارومیه، در شمال غرب کشور به هلاکت رساندند.
به گزارش این روزنامه، روز جمعه درگیریهای شدیدی بین مبارزان زندگی آزاد کردستان و نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی رخ داد، این روزنامه به جزئیات این درگیری اشاره ای نکرد.

این حمله در چهارچوب یک رشته عملیات بر ضد نیروهای حکومتی توسط حزب پژاک در استانهای کردنشین ایران صورت گرفته است.
کردهای ایران در استانهای آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه و ایلام متمرکز هستند و 10 در صد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، همه ی این استانها مرزی و در مرزهای عراق و ترکیه قرار دارند.
کردهای ایران چندین دهه است که با حکومت مرکزی در حال مبارزه ی مسلحانه و سیاسی هستند، و خواستار خودمختاری در مناطق کردنشین، و ایجاد روابط بیشتر کردهای عراق و ترکیه و سوریه هستند.

گفتنی است کردهای ایران اکثرا اهل سنت و شافعی مذهب می باشند.

کشته شدن يک جوان بلوچ در اثر تيراندازی ماموران کلانتری نوزده زاهدان

بنابر گزارش "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" ماموران کلانتری نوزده زاهدان روز چهارشنبه هفته گذشته (20 مرداد )به طرف یکدستگاه پژو405 آتش گشودند که بر اثر آن راننده پژو در دم کشته شد
راننده خودرو فردی بنام "خدانظر نارویی" بوده که برای امرار و معاش خود و خانواده اش اقدام به حمل سوخت از زاهدان به مقصد شهرستان سراوان کرده بود
از آنجائيکه جوانان بلوچ بدلايل قومي و مذهبي از شغلهای مختلف محروم هستند پدیده حمل مواد سوختی از مناطق مختلف و رساندن آنها به مناطق مرزی تنها راه در آمدیست که تعداد زيادي برای ادامه حیات خود و خانواده خود
برگزیده اند.
بيشترين تعداد خودروهاي اين افراد قسطي خريداري شده و انها بخاطر توانائي پرداخت اقساط خود مجبور هستند به حمل سوخت و يا حمل کالاهاي قاچاق روي آورند , اما اینکار همیشه با موفقیت همراه نبوده يا اينکه فرد در دام نیروهای انتظامي رژيم افتاده و خودرواش توقيف شده و يا همچون خدانظر نارویی و صدها جوان ديگر توسط نيروهاي انتظامي کشته شده اند
و خبرگزاريهاي رژيم هم در اکثر موارد جهت سرپوش گذاشتن واقعيت, علت مرگ آنها را انحراف خودروها از مسير جاده عنوان کرده است
انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان

Radio Balochi FM
Sweden - Stockholm http://www.radiobalochi.org/
Management

فیلم جنایت هولناک رژیم آخوندی در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان سرباز- بلوچستان
به گزارش آژانس خبری تفتان : شهید درا شهدوست زهی جوان بیگناه از روستای نصیرآباد از توابع شهرستان سرباز میباشد که چندی پیش به جرم بلوچ بودن و اعتقاد به عقاید اهل سنت ، توسط تروریست های خونخوار خامنه ای ، اطلاعات رژیم آخوندی به شهادت رسید.
یادآور میشویم که تروریست های رژیم به خانه ی نامبرده یورش برده و وی را در جلوی خانواده اش به رگبار میبندند و به شهادت میرسانند.
بعد از 10 روز جناره ی شهید را با وساطت ریش سفیدان به خانوده اش تحویل میدهند در حالی که چهره ی شهید نورانی و جسدش پاک بوده است.

بسیاری از مردم منطقه بعد از مشاهده ی این جنایت هولناک به مبارزین جنبش مقاومت جندالله ملحق میشوند و عهد می بندند انتقام خون این جوان بیگناه را از مزدوران رژیم آخوندی و سربازان بدنام خامنه ای ملعون بگیرند.

سخنـی کوتـاه با آقــای ناصــربوليـده ای


http://www.youtube.com/watch?v=9ejPViyXfoQ&feature=player_embedded

آقای ناصــر بوليــده ای در آغــاز مصاحبـه تان با تلويزيون کــردی آسوسات دو روز بعـد از عمليـات شهيـد اعظـم
چنيـن گفتيـد: «مـن بـه کسانيـکه اعضايـی از خانـواده خودشون رو از دست دادنـد يا زخمـی شدنـد تسليـت می گـم.همــه کسانــی چــون بهــرحـال مـرگ بـرای هيچ کسـی خوب نيسـت هيـچ کاری ارزش اينـو نـداره که آدم به انســان کشتــن دست بزنـــه.......»
بقيــه مصاحبــه تان حرفهايــی تکــراری و بيانگــر مواضــع و نظــرات هميشگــی شمــا بــود. امــا چنــد جملــه بالا کـل گفتگــوی شمــا را تحـت الشعـاع قـرار داد. شمــا به خانـواده هـای اوباش زابلـی، بسيجـی های انسان کـش و پاسداران جنايتکـارتسليـت گفتيد! آيا می دانيـد که خبرنگـاران رژيم پـس از عمليـات شهيــد اعظــم گـزارش دادنــد که هــردو انفجــار در بيــن بسيجی هــا و پاسداران ِ بلوچ کـُــش به وقــوع پيــوست؟ آيا می دانيد که پاســدار احمــدرضـا قاسمی از مجرب تريــن قاتلان مردم بيگناه بلــوچ و يکــی از مهره های اصلــی اطلاعــات رژيــم ، در بيــن زخمــی شدگــان بـود که چنــد روز پيش به جهنــم رفت؟

آقای بوليـده ای ! از شمــا انتظــار نمی رفـت کـه بـه ايـن زودی چنيــن موضعـی اتخاذ کنيــد! اگـر به سابقــه مبارزاتــی تان نظــری بيفکنيــد فبــل از شــروع مبارزات مسلحانـه سرمچــاران خبــری از شمــا در تلويزيــون هـا و راديوهـا نبــود. شمـا که بعنــوان يــک بلـــوچ نقـش «منبــع اخبــار بلــوچستــان» ومفســر را در ميديـا داشته ايـد به برکـت خـون شهــدای بلوچستــان و مبــارزات سرمچــاران بلوچستــان مطــرح شده ايــد. آری شهدايــی که به دســت احمــد رضــا قاسمــی ها به شهادت رسيده انــد. حالا شمــا می آييــد و به خانواده هــای قاتلان ِ فرزنــدان بلــوچ و اشغالگــران بلوچستــان تسليـت می گوئيد؟

آقاـی بوليــده ای! اگــر خبــر نــداری بـا خبـرشـو کـه در بلوچستـان مبـارزه ای آزاديخواهانـه در جريـان اســت. مبـارزه ای که گستـرده و به حــق اسـت. مبـارزه ای تاريخــی بـرای رهايــی از يـوغ استبــداد و بردگـی. مبـارزه بـرای کســب آزادی بلوچستــان و حقــوق ملــت قهرمــان بلوچ. هــزاران تــن از بهتريــن و آگاهتريــن فرزنــدان بلوچستــان با بکار گيــری تاکتيــک جنــگ مسلحانـه در مقابــل دشمـن صـف آرايـی کرده و بـا ايثـار زندگـی، جوانی و جانشان به پيش می تازنــد، تـا ملـت بلـوچ بـه هـدف ديرينـه اش کـه همانـا آزادی و حاکميـت بـر سرنوشـت خويــش اســت، برســـد.
شهيــد محمـــد جان و شهيــد عبدالباســط جان دو تــن از بلوچهــای فداکار و مسئــول بودند که جــان و زندگــی شان را داوطلبانــه وقهرمانانــه فدا کردنــد و تبلـور خشـم ميليونهـا بلـوچ را به خامنــه ای قاتل، اوباش زابلــی و پاسدارهــا، اطلاعاتی هــا و اشغالگــران فاشيســـت نشان دادنــد و بـه دشمنــان فهماندنــد که جهــاد و راه مقــدس سرمچــار شهيــد عبدالمالــک تا پيــروزی ادامــه دارد...

آقای بوليـده ای ! جـای تاســف اســت که چنيــن سـردرگــم هستيــد و بطــور ناگهانــی جلــوی دوربيــن آسوســات شديــد دلســوز و قاتلان و همــدرد خانواده هــای جنايتکــاران!
از آنجائيکــه يک بلــوچ فعــال هستيـد، اگر بخواهيــد می توانيــد با مبــارزه مسلحانــه سرمچــاران بلوچستــان و صفــوف دوســت و دشمن واضح تر و مسئولانه تر برخورد کنيد و چنين اشتبــاهــات بزرگــی را تکـرار نکنيـد.

آژانــس خبـــری تفتــان

۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

23 سال از شهادت مولانا عبدالعزيز رحمه الله

سنی نیوز: از شهادت برجسته ترین پيشوای معاصر اهل‌سنت ايران «حضرت مولانا عبدالعزيز ملازاده رحمه‌الله» بيست و سه سال گذشت . 21 مرداد 1366 هـ.ش سالروز شهادت ایشان می باشد.

شاید بسیاری تعجب نمایند که چرا پس از 23 سال بیاد افتادیم تا کلمه شهادت را استفاده کنیم؟ اما این موضوع حقیقتی است غیر قابل انکار که مولانا عبدالحمید و خانواده خود مولانا و بسیاری از دوستان نزدیک آن بزرگوار، از این قضیه اطلاع دارند و در ادامه مطلب به جزئيات شهادت مولانا اشاره خواهد شد.
شما می دانید که دولت متعصب و ضد سنی و ضد اسلامی ایران از نفوذ و جایگاه ویژۀ مولانا عبدالعزیز (رح) در میان اهل سنت ایران و خصوصا بلوچستان خیلی خوف و هراس داشت.

قبل و بعد از انقلاب، خمینی در پیام هایی که برای مولانا می فرستاد و در ملاقات هایش به او اطمینان می داد حقوق ملی و مذهبی اهل سنت و همه اقوام به طور کامل و مثل شیعیان به آنان داده می شود و تبعیض و استثنایی وجود نخواهد داشت. اما در همان روزهای اول انقلاب خلف وعده ها آشکار شد و ظلم و ستم و سرکوب اقوام سنی مذهب شروع شد. تلاش های مولانا و سخنرانی های ایشان در مجلس قانونگذاری خبرگان در جهت رسمی کردن مذهب اهل سنت، آزادی استفاده از زبان محلی بلوچی ( و سایر زبان های اقوام ) جهت تدریس در آموزش و پرورش، استخدام نیروهای بومی در ادارات استان، افزایش اختیارات شوراها و غیره به نتیجه نرسید و تصویب بندهای قانون اساسی خلاف آن ، هرگونه امیدی را مبنی بر بهبود وضعیت اهل سنت و اقوام سنی مذهب در ایران به نا امیدی تبدیل کرد.
مولانا عبدالعزیز که لایق ترین و دلسوزترین فرد جامعه بود و همه افراد گوش به فرمان و نظر او بودند، با وضعیت پیش آمده در شرایط تصمیم گیری سختی قرار داشت. بسیاری از جدایی طلبان سنی کردستان و شیخ عزالدین حسینی رهبر کردها برای گرفتن حق و حقوق ملت خود راه مبارزه مسلحانه را پیش گرفتند و این امر سبب کشتار هزاران بیگناه و بمباران مناطق مختلف کردستان به دستور ولايت فقيه، شد و نتیحه مطلوبی هم به دست نيامد. در منطقه ترکمن صحرا هم همین اتفاق افتاد و معروفترین رهبرانشان قتل عام شدند. در بلوچستان نیز سران برخی از طوایف در خاش جلسه ای تشکیل دادند و در مورد سهم هر طایفه از تاراج مراکز دولتی بحث کردند، تحصیل کردگان با توجه به اینکه برخی چپی و یا کمونیست بودند چندین گروه شده و آرای ضد و نقیضی داشتند . سردار مهرالله ریگی با نفوذ ترین خان طوایف بلوچستان به مولوی عبدالعزیز گفت مبادا راه جنگ و درگیری را برگزینی که من شفاف بگویم که تنها می مانی و مردم تا پایان با شما نیستند . حاجی بلوچ خان شه بخش با صدها افراد مسلح از مولانا خواست به همراه بقیه بلوچ ها از شهر خارج شود و با آنها به پاکستان بیاید تا امکان حمله به زاهدان و تصرف آن بهتر مهیا شود . حاجی کریم بخش سعیدی و جمعی از ریش سفیدان هم در جلسه ای با مولانا، راههای مقابله با دولت را بررسی کردند. مولانا در همه ملاقات ها تاکید می کردند من از مرگ هراسی ندارم و به شما هم درس بزدلی نمی دهم . من فرزند مولوی عبدالله هستم که در هنگام حمله قشون دولتی به بلوچستان در کنار دوست محمدخان بود ، من از هر راهی که به نفع مردم هست حمایت میکنم ، درگیری با دولت در شرایط فعلی باعث هرج و مرج و کشتار افراد بی گناه می شود، شاید بعضی خوانین و ریش سفیدان بتوانند گلیم خود را بکشند و چند روزی آذوقه و مهمات کافی گیر بیاورند و سر پناهی پیدا کنند ولی برای ادامه نبرد و پیوستن عموم مردم به آنها هیچ ذخیره ای ندارند، بررسی همه دیدگاه ها و شرایط اول انقلاب از عهده این یادداشت مختصر خارج است، فقط تصویری از موقف مولانا در آن شرایط ارائه می شود.
بالاخره مولانا با مشورت و بررسی همه جوانب امور، در سخنرانی عید فطر 58 عیدگاه زاهدان اینگونه موضع خویش را بیان تمودند : ".. ما باید از دولت وقت از جمهوری اسلامی، حقوق ملی و مذهبی خود را بخواهیم ، اگر نیاز باشد تظاهرات هم می کنیم، تحصن هم می کنیم ،تقاضا هم می نویسیم و از نظر بنده هیچ عیبی ندارد که این کارها بشود ولی از مجرا و کانال صحیح و هرگاه ما صلاح بدانیم ....اگرچه بعضی از جوانان ما خیلی تند هستند و می گویند شما فقط دستور جهاد بدهید تا ما بکشیم و غارت کنیم و خود را به کشتن بدهیم و فلان کار را بکنیم و نتیجه اش هرچه باد ، ولی نه ، این روش صحیح نیست ، اگر حرف بنده و علما را قبول دارید این صحیح نیست، صبر می کنیم تا کارد به استخوان برسد " السیف آخر الحیل "
چو دست از همه حیلتی برگسست حلال است بردن به شمشیر و دست
وقتی که برایمان هیچ چاره ای و علاجی میسر نشد آن موقع دست به شمشیر بردن حلال است و اگر کشته شویم شهیدیم و اگر زنده بمانیم سرافراز و روسفید هستیم و بدانید که آرزوی من این است که مرگ شما در راه اسلام باشد ... “
مولانا بنا به دیدگاهش مبنی بر پیگیری مطالبات مدنی و خواسته های مشروع ملت به صورت مسالمت آمیز، گاهی با شدت و گاهی با نرمی و در حد توان و با حفظ مصالح ملت فعالیت های بسیار با ارزشی انجام داد. در واقع این سیاست و دور اندیشی مولانا بود که در آن شرایط احساساتی عمل نکرد و بهانه ای برای سرکوب مردم محروم و مظلوم بلوچستان به دولت نداد تا مثل کردستان قتل عام شوند و امروز هم که بلوچستان خاری به چشم بدخواهان باقی مانده و مدارس دینی، علما و اندیشمندان بلوچستان حرفی برای گفتن دارند و از پشتیبانی مردمی و یکپارچگی برخوردارند ، به خاطر همان دوراندیشی مولانا هست .
با این حال مولانا ( رح ) از شدت ناراحتی، نمایندگی مجلس قانون گذاری خبرگان رهبری را ترک نموده و استعفا دادند و این افتخار را برای ملت ما ثبت کردند که قانون اساسی ایران را تایید نکرده و امضاء ننمودند. حتی اوراق را به زاهدان آوردند تا از ایشان امضا بگیرند و تهدید هم کردند اما ایشان بدون هیچ هراسی نپذیرفتند. از آن پس سطح ارتباطات خود را در جلسات دولتی کاهش داده و در نمازهای جمعه و عید همواره از عملکرد ارگان های دولتی انتقاد می کردند.
هاریسون در کتاب خود : "در سایه افغانستان: احساسات ملی بلوچ و وسوسه های شوروی " می نویسد : " ..پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری روحانیون شیعه محرکی بود برای علمای سنی بلوچ تا فعالیت های سیاسی بی سابقه ای را آغاز کنند و برای تقویت هویت ملی و مذهبی خویش بیش از پیش توجه نمایند . مولوی عبدالعزیز رهبر حزب اتحادالمسلمین، سرشناس ترین روحانی منطقه که خواهان خود مختاری سیستان وبلوچستان در چهار چوب جمهوری اسلامی بود، اعلام نمود: تا زمانی که رفتار ناشایستی نسبت به مذهب وجود نداشته باشد و حقوق ملی و قومی ما محفوظ باشد ما از حکومت جدید حمایت می کنیم. از نظر او حقوق ملی عبارت بود از : انجام مراسم مذهبی بدون دخالت دیگران ، بکار بردن زبان بلوچی به عنوان زبان آموزش در مدارس و حد اکثر استفاده از نیروهای بومی و قومی در ادارات استان و ارگان هایی مثل پلیس و نیروهای نظامی . اما علیرغم وعده های مکرر مقامات بالای حکومت ، پیش نویس اولیه قانون اساسی نشان داد که به وعده های خود جامه عمل نپوشاندند .اصل سیزده مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور قرار داد ،اصل پانزده زبان فارسی را زبان رسمی و به عنوان تنها زبان آموزش در مدارس الزامی کرد و اصل صد هم، حق خودمختاری را رد کرد .
حزب اتحادالمسلمین به رهبری مولوی عبدالعزیز تنها حزبی بود که در واکنش به این مصوبات مجلس خبرگان با حفظ خود از اعمال خشونت، در برابر تمام این مصوبات ، قاطعانه ایستاد و موضعگیری کرد و طرح های پیشنهادی خود را در مورد تغییر و ترمیم مصوبات، ارائه داد و به طور قاطع خواستار به رسمیت شناختن حقوق مسلم مذهبی ، قومی و سیاسی اهل سنت در ایران شد و از مواضع خود کوتاه نیامد..."
نمونه سخنان مولانا :
" ... شما فکر می کنید این انقلاب را و این پیروزی را خمینی و این جوانان بی دست و پا و بی سلاح آورده اند ؟ این پیروزی قدرت خدا بود نه قدرت مردم ، اعتقاد ما به خداست . ما ملت توحیدی هستیم . خدا قدرت دارد هر ملت مستضعفی را که ظلم هیأت حاکمه آن به حد نهایت رسیده باشد ، از بین ببرد و ظالم ها را سرنگون کند و مستضعفین را جانشین آنان کند .." ( در مچلس خبرگان)


"...از ماموران دولت تقاضا دارم عدالت را رعایت کنند، خشک و تر را با هم نسوزانند ،گناهکار و بیگناه را تشخیص بدهند، مقررات و احکام خداوند را زیر پا نگذارند ، و بدانند که " الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم " حکومت ممکن است با کفر پایدار بماند ولی با ظلم پایدار نمی ماند .."(مسجد)
"...شش ماه است شعار می دهید شیعه وسنی برادرند، هر شب امام می گوید سنی و شیعه برادرهستند ، بیایید برادری را ثابت کنید ،هر حقوقی که برای پیروان مذهب شیعه قایل می شوید برای برادران اهل سنت که ده میلیون نفر در کشور هستند هم قائل شوید .اگر به دنبال مذهب جعفری اثنی عشری می نویسید رسمیت دارد باید به دنبال مذاهب اهل تسنن هم بنویسید رسمیت دارند . این چه هست که ما را مسخره می کنید که اهل سنت محترم هستند ! ما نمی خواهیم به ما فقط احترام بگذارید . ما می خواهیم مذهب ما را در تمامی حقوق مثل مذهب خود بدانید .." (سخنرانی مجلس هبرگان )
"...این اصل را ما در قانون داریم که به شعائر دینی کسی اهانت نشود، من عرضم اینست که نباید به شعائر دینی و مقدسات دینی توهین شود اما ما از رادیو و از روزنامه و از تمام رسانه های گروهی می شنویم که به اصحاب و خلفای پیامبر اکرم اهانت می شود ،از دوستان تقاضا می کنم توصیه بفرمایید به مقدسات کلیه اقشار مردم و تمام اقلیت های دینی و مذاهب اهانت و بدگویی نشود تا مردم تحریک نشوند ،دنیای اسلام و جهان عرب وقتی چنین اسائه ادب و توهین هایی را از رادیو تهران بشنود ، چه قضاوتی می کند و چطور خودشان را برادر ما تصور کنند .." ( مجلس خبرگان)
"... بنا نبوده همه قدرت ها در تهران متمرکز شود و هر انتخابی مثل دوران طاغوت از آنجا بشود.همچنان که مفتی زاده فرمودند ، قراربر این بوده هر جا کارها طبق صلاح دید شورا باشد ، شورای استان ، شورای شهرستان ،شورای روستا ، وهر کاری انجام می شود باید به پیشنهاد و صلاحدید شوری انجام شود، ولی ما در مناطق خود نمی بینیم که شورایی باشد و استاندار یا فرماندار و بخشدار طبق پیشنهاد شورا کار کند . پس این دیگر خیلی خودکامگی و خودپرستی است .من و شما سعی کنیم حق خود را از دولت بخواهیم و بگیریم چراکه این حق دادنی نیست و باید آن را گرفت. همان حقی که به ما وعده داده شده که مذهب ما برابر و به اعتبار مادی و پست و مقام مساوی هستیم . به ما وعده داده شد که مردم بلوچ و بومی ها حق اولویت برای گرفتن پست ها دارند اما می بینیم کم کم دارند ما را کنار می زنند و تمام پست ها یا اکثرشان را غیر بومی ها گرفتند . معلوم می شود حکومت الان به دست کسانی هست که جاه طلب، مقام طلب و مذهب پرست هستندو تعصب دارند .." ( جلسه شورای شمس)
در نامه مولانا به خمینی که کپی آن موجود هست آمده است : " ..18 ماه از انقلاب گذشت ولی حاصلی جز بیشتر شدن مشکلات مردم و نارضایتی عمومی و افزایش تضاد و درگیری نداشت ، ..آیا به علت مداخله امپریالیسم شرق و غرب و ایادی آنهاست !؟ واقعیت ها نشان داده که عامل اصلی این مشکلات دوستان نادان و همرزمان داخلی اند که با ندانم کاری ها ، جاه طلبی ها و انحصارطبی های خویش ، راه را بر هرگونه اصلاح و آرامش در جامعه سد کردند . .. خود سری های فرصت طلبانه در بلوچستان توسط افراد انحصارطلب که متأسفانه از حمایت دولت مرکزی نیز برخوردار است ، در حال شکل دادن به یک توطئه ضد بلوچ هست که با معرفی بلوچ به اتهام تجزیه طلبی و وفاداربه رژیم گذشته سعی در نابودی مردم بلوچ دارند .."
در خاطره ای جالب که یکی از همراهان مولانا عبدالعزیز بنام حاجی ر.ش از ملاقات ایشان با خمینی نقل می کند آمده است : " مولانا ازسیاست های دولت و ظلم و ستم به بیگناهان شدیدا ناراحت شده بود. در آخرین ملاقات خود با خمینی در مدرسه علوی تهران نا گفته ها راگفتند و شدیدا گلایه کردند. خمینی قبل از اینکه مولانا چیزی بگویند ناراحتی او را از چهره اش فهمید و از حاضران در جلسه خواست آنها را تنها بگذارند. وقتی تنها شدند مولانا با صدای بلند و با عصبانیت فرمودند: این چه انقلابی هست که آوردید! این چه اسلامی هست که اجرا می کنید! شما باعث بدنامی اسلام و مسلمین شدید و مملکت را هم خراب کردید (با همین صراحت) چرا دست این گرگ را از سر مردم کوتاه نمی کنید! ( خلخالی)، کجا شد وعده آزادی مردم ایران! چرا مذهب اهل سنت وسواد اعظم مسلمانان را به رسمیت نشناختید! برای زمین مسجد اهل سنت در تهران هم که موافقت کرده بودید دارند کار شکنی می کنند،...و بسیاری از مسایل و مشکلات مردم را مطرح کردند. خمینی که از ناراحتی مولانا نگران بود با تبسم و نرمی مولانا را به صبر دعوت داد ولی نکته عجیبی که گفت این بود: مولوی، آنطور که من می خواستم نشد و الان کارها از دست من در رفته، هر کسی هر طور بخواهد انجام می دهد و از من نمی پرسند، ولی شما آرام باشید شاید اوضاع بهتر شود .."(تحلیل این حرف خمینی با صاحب نظران)
در شرایط بحرانی انقلاب و فشارهای موجود بر ملت بلوچ و عموم اهل سنت ایران با توجه به اینکه مسئولیت ها و نگرانی ها بیشتر متوجه شخص مولانا عبدالعزیز بود که رهبری ملتی را بعهده داشت، ایشان دچار عارضه شدید قلبی شده و به بیمارستانی در تهران منتقل داده شدند و پزشکان توصیه کردند برای عمل قلب به خارج سفر نماید. برای این منظور دو بار به انگلستان و آمریکا سفر نمودند . در سفر أخیر، دو مظنون نیز از زاهدان برای ترور مولانا بنام ن.ص و د.م در همان ایام به لندن رفتند .
خامنه ای به نفل از مولوی شهداد مسکانزهی ( رح) صراحتا گفته بود که من از مولوی عبدالعزیز تنفر دارم و نمی خواهم ببینمش، می خواهم شرایطی پیش بیاد که مسجد و مدرسه اش را به دست بگیریم و....
روزی برای گرفتن عکس رنگی و چکاب بدن نیاز به تزریق آمپولی بود و به بیمارستان رفتند، به محض تزریق آمپول، رنگ مولانا متغیر گشت و دچار تنگی نفس شد که همراه مولانا دست دکتر را گرفت و آمپول را بیرون آورد . چند روز بعد مولانا و همراهش ویزای آمریکا گرفته و برای معالجه به آنجا رفتند. پزشکان پس از بررسی متوجه شدند نه تنها مشکل قلبی وجود دارد بلکه هر دو کلیه مولانا هم از کار افتاده اند و علت آن را همان آمپولی دانستند که در لندن تزریق کردند و گزارش پزشکان هنوز هم موجود است.
یکی از دوستان نزدیک مولانا كه مولانا در مدت اقامت خود در لندن مدتی ميهمان ايشان بودند می گوید: حضرت مولانا قبل از تزریق آمپول به هیچ وجه مشکل کلیه نداشتند و این امر برای همه ما تعجب اور بود و با توجه به اینکه در آن ایام سفارت جمهوری اسلامی با بیمارستانهای مختلفی قرار داد داشت و اکثر بیماران ایرانی هم از طرف سفارت به بیمارستانها معرفی می شدند و مولانا را هم از طرف سفارت به یکی از بیمارستان ها می برند، عملی کردن هر برنامه ای برایشان ممکن بود و بنا به کل این امور من شکی ندارم که مریضی و ضعف و در نهایت در گذشت مولانا، طبیعی نبوده و ایشان به شهادت رسیده اند . ایشان اضافه می کنند که مولانا در اولین روزهای ورود خود به لندن شدیدا از رژیم ابراز تنفر می کرد و بر آینده ملت بلوچ و اهل سنت ایران از دست این آخوندهای متعصب بیمناک بود . ما و بلوچ های مقیم لندن از مولانا خواستیم به ایران باز نگردد اما ایشان فرمودند نمی خواهم " گجر" خوشحال بشود و بگوید ملای بلوچها فرار کرد و هر کاری بخواهند انجام بدهند . از من خواستند تا نامه ای شدید اللحن به خمینی بنویسم وسفارشی ارسال کنم که به دستور مولانا نامه را نوشتم و جمله ای از آن چنین بود :"... ای خمینی، شما اسلام و قرآن را بد نام کردید و ضربه ای را که شما و اطرافیان شما به اسلام زدید هیچ دشمن قسم خورده ای نتواسته بود این ضربه را به اسلام بزند ... "
به هر حال در بازگشت از سفر، این رهبر محبوب ملت ، هفته ای دو تا سه بار مرتب دیالیز می رفتند . برای بهبود و توجه بیشتر برای مدتی به شهر مشهد منتقل شدند . حال مولانا داشت بهتر میشد و
می توانست کم کم راه برود . درست در همان روزی که پس از دیالیز در بیمارستان ، به خانه آمدند به ضعف وناتوانی شدیدی دچار شدند که نتوانستند چشم خود را باز کنند . همه متوجه شدند دشمن کار خود را کرد ودرست در نیمه شب بعدی یعنی بامداد روز چهارشنبه 21 مرداد دار فانی را وداع گفتند و ملت خود را با تمام مشکلات تنها گذاشتند . خدایش بیامرزد و با نیکان محشور بدارد .
در پایان سؤالی را مطرح می کنم تا دوستان در تعلیقات شان جواب دهند:
با توجه به اینکه مولوی عبدالعزیز در ابتدای انقلاب فرموده بودند صبر می کنیم تا کارد به استخوان برسد و اگر مشکلات حل نشد دست به شمشیر بردن جایز است و اگر کشته شوید شهید محسوب می شوید ، آیا از آن زمان تا الان وملموس بودن جنایت ها ، کارد به استخوان رسیده ؟ و آیا سیاست مولانا عبدالحمید و مماشات با دولت و طرح خواسته هایی که بعد از سی سال نتیجه چندانی عاید نشده برای ملت ما جواب می دهد یا اینکه روش دیگری را مناسب می دانید؟
آیا اگر روشی بجز سیاست های موجود اتخاذ شود به ضرر ملت بلوچ و اهل سنت ایران تمام می شود ؟
نظرات خود را حتما بگویید .
لینک زندگی نامه مولانا و دعای ایشان که در شبکه نور پخش شده است:اول رمضان در آینه‌ی تاریخ

سنی نیوز: رمضان ماه رشادت و پیروزیها.. رمضان ماه سرفرازی و جان بازیها... رمضان ماه تاریخساز این امت سربلند و فرزانه.. در رمضان امسال تلاش خواهیم کرد برگه‌های رمضانی تاریخ را با هم ورق بزنیم:
اولین روز رمضان
1. نزول جزوه‌های ابراهیم (علیه السلام):
در اولین شب ماه مبارک رمضان، صحیفه‌ها یا جزوه‌های آسمانی که خداوند متعال برای ملت ابراهیم مقرر کرده بود بر آنحضرت نازل شد.
2. اولین رمضانی که مسلمانان روزه گرفتند:
اولین رمضانی که مسلمانان روزه گرفتند روز یکشنبه 1/ رمضان/سال دوم هجری مصادف با 26/فروری/624م بود. و آورده‌اند حکم فرضیت روزه رمضان در روز شنبه اول شعبان سال دوم هجری بر مسلمانان مقرر شد.
3. پیشتازان فتح اسلامی وارد مصر شدند:
در اولین روز رمضان سال 20هـ مصادف با 13/اوت/641م، در زمان خلافت حضرت عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) طلائع و پیشتازان لشکر خیر و برکت و سازندگی اسلامی برهبری سردار شجاع عمروبن العاص رضی الله عنه وارد مصر شدند. و از آن پس مصر به آغوش اسلام گروید.
4. محاصره دژ بابلیون:
در اولین روز رمضان سال 20هـ مصادف با 13/اوت/641م ، سردار قهرمان عمرو بن العاص (رضی الله عنه) پس از شکست لشکر روم دژ بابلیون را به محاصره درآورد.
5. آغاز فتح اسپانیا
در اولین روز رمضان سال 91هـ مصادف با 710م اولین پیشتازان لشکر شکست‌ناپذیر اسلام برهبری طریف بن مالک بربری به سواحل جنوبی اندلس ـ اسپانیای امروزی ـ رسیدند و مرزهای جنوبی این کشور را گشودند. سردار نامی اسلام موسی بن نصیر فرمانده‌اش طریف بن مالک را مأموریت داده بود تا راه را برای فتح اروپا هموار سازد.
6. ولادت مفکر اسلامی "شکیب ارسلان".
در اول رمضان/1286هـ موافق با 25/دسامبر/1869م، نویسنده و ادیب نامدار شکیب ارسلان چشم بجهان گشود. ایشان در راستای وحدت و همبستگی جهان اسلام تلاشهای بیدریغی بخرج دادند.
7. تجاوز ناجوانمردانه‌ی نیروهای ددمنشانه‌ی صهیونیستی به فلسطین اشغالی:
در اول رمضان سال /1425هـ مصادف با 15/اکتبر/2004م، ارتش خون آشام اسرائیلی با شعار "روزهای حسرت" بسر رسید، به شمال غزه حمله برد که در نتیجه‌ی آن 110 مسلمان منجمله 30 کودک خوردسال بشهادت رسیدند.. و بیش از 400 نفر که بیشترین آمار آنها را کودکان تشکیل می‌دادند بشدت مجروح گشتند.

دوم رمضان در آینه‌ی تاریخ

سنی نیوز: دوم رمضان در آینه‌ی تاریخ
1. جنگ بلاط الشهداء
در دوم رمضان سال 114هـ مصادف با 26/اکتبر/723م، آتش جنگ بین لشکر مسلمانان برهبری "عبدالرحمن الغافقی" و لشکر اروپا به سرکردگی "شارل مارتل" شدت گرفت. این جنگ در بین دو شهر "تور" و "بواتییه" در فرانسه روی داد. این جنگ از اواخر شعبان شروع شد و تا اوائل رمضان به مدت ده روز جریان داشت.
2. فتح مغرب میانه
در دوم رمضان سال 82هـ لشکر اسلامی در شمال آفریقا بین دو دشمن سرسخت؛ رومیان و بربرها قرار گرفت. رهبری بربرها را زنی که "جادوگر ـ کاهن" نامیده می‌شد بر عهده داشت. این زن توانسته بود بربرها را زیر یک پرچم در مقابل مسلمانان متحد کند. و سالیان درازی را با مسلمانان در ستیز بود. لشکر مسلمانان برهبری زهیر بن قیس نتوانسته بود او را شکست دهد. تا اینکه سردار شجاع اسلام حسان بن نعمان بدوپیوست و در رمضان سال 82هـ توانست بر لشکریان دشمن پیروز گشته سرزمینهای مغرب میانه را آزاد گرداند.
3. سقوط حکومت امویان و برپایی دولت عباسی
در دوم رمضان سال 132هـ مصادف با 13/آپریل/750م عبدالله ابو العباس توانست دمشق را بتصرف خود درآورد. و بدینصورت حکومت امویان سقوط کرد و دولت عباسیان بپا خواست.
4. ولادت فیلسوف و تاریخ نویس مشهور ابن خلدون
در دوم رمضان/732هـ موافق با 27/می/1332م مؤرخ نامدار و فیلسوف مشهور جهان عبدالرحمن بن خلدون چشم بجهان گشود.

سوم رمضان در آینه‌ی تاریخ


سنی نیوز: رمضان ماه پیروزی حق بر باطل..رمضان ماه خدا.. رمضان ماه انسان ساز...
1. وفات فاطمه زهراء رضی الله عنها
در سومین روز رمضان مصادف با 21/ نوامبر/632م، جگر گوشه‌ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمه‌ی زهراء همسر گرانقدر حضرت علی مرتضی (رضی الله عنه) و مادر سروران جوانان بهشت حضرت حسن و حسین (رضی الله عنهما) و مادر ام کلثوم همسر عمر بن الخطاب (رضی الله عنهما) دار فانی را وداع گفته بسوی سعادت جاودانی پر کشید.


2. حادثه‌ی تحکیم

در 3/رمضان/37هـ مصادف با 11/فبرایر/658م پس از دو فتنه‌ی مشهور؛ "جنگ جمل" بین لشکر مدینه به رهبری امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (رضی الله عنه) و بین لشکر طلحة و زبیر (رضی الله عنهما)، و "جنگ صفین" بین سپاه امیر المؤمنین و لشکریان شام مذاکرات صلحی که بحادثه "تحکیم" شهرت یافت بوقوع پیوست. همگام با این حادثه گروه بسیاری از لشکریان امیرالمؤمنین از او کناره گرفتند که "خوارج" نامیده می‌شوند. همزمان با این تاریخ، معاویه (رضی الله عنه) بر مصر چیره گشت. (خداوند از همه یاران پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ خشنود و راضی بادا، و بکرم و سخاوت خویش از گناهان و کوتاهیهای ما و آنها درگذرد).
3. چیره شدن بنی بویه بر بغداد
در 3/ رمضان /418هـ ، ابو طاهر جلال الدولة پادشاه بنی بویه، پس از بیرون رفتن خلیفه‌ی وقت القادر از شهر و ملاقات با او و گرفتن عهد و میثاق از او وارد بغداد شد. و اینچنین جلال الدوله بغداد را به تصرف خود درآورد.
4. شهادت سرداری نمونه
در 3 / رمضان/1307هـ مصادف با 22/ اوریل/1890م سردار نامدار مسلمان "رابح بن زبیر" بنیانگذار اولین دولت اسلامی در "تشاد" پس از حمله‌ی استعمارگران فرانسوی و اشغال "دیکوا" پایتخت کشور او، به شهادت رسید.

چهارم رمضان در آینه‌ی تاریخ

سنی نیوز: رمضان ماه دلاوران و دلاورمردان...رمضان ماه خاطره‌ی عزتها و سرفرازیها...

چهارم رمضان در آینه‌ی تاریخ:
1. فتح شهر بلغراد
در 4 / رمضان / 927هـ موافق با 8/ اوت/1521م، مجاهدان دلیر و جان بر کف خلافت عثمانی توانستند شهر بلغراد را که دروازه‌ی اروپای میانه و پرقدرت ترین دژ حمایت آن بود را درهم کوبیده فتح نمایند. و مردم مظلوم این شهر را از بردگی پادشاهان زور و کلیسا رهایی داده بسوی بندگی خدای یکتا دعوت کنند. پیش از این عثمانیان در سالهای 1441م، و1456م، و 1492م این شهر را مورد محاصره قرار داده بودند ولی پیروزی با آنها یاری نکرده بود. و بالأخره در زمان سلطان قانونی این شهر اسلام را به آغوش گرفت.
2. اعلان جنگ با آلمان
در 4/ رمضان/1073 هـ موافق با 12/آوریل/1663م دولت خلافت اسلامی عثمانی پس از 76 سال که از معاهده "سیتفاتوروک" که آتش جنگ بین آنها را خاموش کرده بود بر علیه آلمان اعلان جنگ کرد. این اعلان جنگ از اینرو اتفاق افتاد که آلمانیها معاهده را زیر پا نهاده دژ بسیار محکمی را بر مرز دولت اسلامی عثمانیها برپا کردند!..

الجهاد ذروة الاسلام جهادالجهاد ذروة الاسلام جهاد ، فریضه ا ی عظیم ، قله اسلام
نمی دانم اگر جهاد نبود اسلام چگونه معنی پیدا می کرد و چگونه اسلام می توانست این جنبه آزادی و آزادگی اش را به جهان عرضه کند، چگونه انسان مسلمان می توانست نصرت الهی را دریابد . براستی که جهاد برگ برنده اسلام است، آری سایه جهاد بود که جهان اسلام به داشتن شیر مردان و شیر زنان صدر افتخار می کند به حقیقت سایه جهاد بوده و هست که تا به امروز افتخار مادران است که نام مجاهدان را یدک فرزندان خویش می کشند . آری جهاد یعنی حرکت به سوی سعادت و خوشبختی ، فقط و فقط با جهاد می توان کشتی طوفان زده اسلام را بار دگر به ساحل نجات رساند و فقط با جهاد می توانیم بار دیگر تاریخ گذشته را تکرار کنیم ، اما به خدا قسم نمی دانم که چرا کسانی جای پای محمد رسول الله (ص) را اشغال کرده اند و به جای اعلام حقیقت خدا و جهاد به حقیقت دنیا روی آورده اند ،آیا شرم نمی کنند از اینکه صاحب محراب و منبر را کم اهمیت جلوه می دهند و حقیقت ادعای او را به بازی گرفته اند
آیا می توان ستون پنجم اسلام ، جهاد را انکار کرد
ستونی که تکیه گاه ایمان مسلمانان و سایه عزت آنان است

آن دوصوفی آن دودرویش رخت بر بستند ورفتند

آن دوسا لک آن دو عارف با هزاران درد رفتند

آن یکی نعمت دوران وان دگرسیف ما بود

کارشان ذکرودعا بود راهشان راه خدا بود

در حریم قلب آنان مهرها نور خدا بود

پاکی هر دو همیشه بر زبان مجاهدان بود

آنها شبها نخفتند کارشان ذکر و ریاضت

در ستیز با اهرمنها نور حق همراهشان بود

درستیز با شب پرستان از همه دنیا بریدند

سادگیها پیشه کردند رنگ آسایش ندیدند

کاخ ظالم را شکستند با وفا بر عهد ماندن
د
جامه شیطان دریدند مرگ با عزت خریدند

زنده بودن را بریدند زندگی را تازه کردند

تیغ شیطان هیچ نشناخت جانشان مغلوب خود کرد

سایه آن عاشقان رااز سر یاران بدر کرد

آری آنانند شهیدان سیف ونعمت دوران

نامشان پاینده بادا در همه عصر و بهاران

بیگمان هر دو بهشتی در بهشت جاودانند

قصر و فردوس برین است جایگاه آن عزیزان

در استان بلوچستان حقوق بلوچها رعایت شده

در استانی گه نود در صد آن بلوچ هستند در تمامی ستادهای استان شما حتی یک بلوچ هم نمی بنید
۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

نفتکش عازم ایران با محموله بنزین مسیر خود را به سوی امریکا تغییر داد


دبی - العربیه
منابع کشتیرانی روز جمعه 13-8-2010 اعلام کردند یک نفتکش حامل بنزین که از ترکیه عازم ایران بود مسیر خود را به سمت امریکا تغییر داد واینک به سوی این کشور در حرکت است و انتظار می رود شانزدهم اوت وارد نیویورک شود.
خبرگزاری رویترز ضمن مخابره گزارشی در این باره افزود، اثرات تحریم های جدید علیه ایران در پی فعالیت های هسته ای این کشور رفته رفته اثر خود را بر تجارت روزمره ایران نشان می دهد و احتمالا موجب خواهد شد برخی از طرفها از مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران بیشتر دلسرد شوند.
به گفته منابع آگاه این نفتکش 74 هزار تنی موسوم به لیا هفته گذشته از آبهای ساحلی پرتغال عبور کرده است.

این منابع آگاه اعلام کرده اند که یک شرکت کشتیرانی ایرانی این نفتکش را اجاره کرده بود تا در تاریخ دوازدهم تا پانزدهم ژوئیه بنزین تولیدی پالایشگاه تورپاش ترکیه را از بندر ازمیت بارگیری کند.
با این حال به گفته این منابع مالک کشتی تصمیم گرفت که به ناخدای نفتکش اجازه ندهد به سمت ایران حرکت کند.

یک منبع آگاه گفت این نفت کش متعلق به شرکت پینتیل است و مدیریت آن در دست یک شرکت هلندی موسوم به مارویو می باشد.
با این حال برخی از منابع کل این ماجرا را به چالش کشیده اند و مطمئن نیستند که لیا همان نفت کشی باشد که گفته می شود قراربوده است به ایران بنزین منتقل کند و یک منبع دیگر نیز گفت این نفتکش اصلا قرار نبود به ایران برود. در حالیکه نفت کشهای امریکایی از سال 1979 تاکنون اجازه ورود به ایران را ندارند.

شورای امنیت سازمان ملل دور چهارم تحریم ها برضد ایران را به علت برنامه هسته ای این کشور تصویب کرد. غرب ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای تحت پوشش برنامه صلح آمیز هسته ای این کشور متهم می کند با این حال ایران اعلام کرده است برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز است و تنها هدف آن تولید برق مورد نیاز این کشور است.
براساس تحریم های جدید وزارت خزانه داری امریکا علیه ایران، هر شرکتی که به ایران بنزین بفروشد مورد مجازات قرار خواهد گرفت که از جمله آن ممنوعیت دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده یا لغو قراردادهای تجاری با آمریکا است.
ترکیه از فروش بنزین توسط شرکت های ترک به ایران حمایت کرده است و تانر ایلدیز وزیر انرژی این کشور نیز اخیرا گفته است به رغم تحریم های امریکا اگر شرکت های ترکیه تصمیم بگیرند به ایران بنزین صادر کنند دولت ترکیه از آنها حمایت خواهد کرد.

گزارشي از دستگيريهاي اخير در روستاهاي "پیرسوران - سرجنگل"در اطراف زاهدان


گروهی از ماموران انتظامی رژیم صبح روز سه شنبه 19 مرداد 1389 به روستای پیرسوران سرجنگل یورش می برند و دو نفر از طایفه شه بخش به نامهای (خدارحم فرزند ملا شاه دوست ) (قلام محمد فرزند سلطان محمد)را دستگیر و به زاهدان منتقل می کنند.
طايفه شه بخش يکي از بزرگترين طوايف بلوچستان ميباشد.علاوه برفشارها و تبعيضات مشترکي که ازطرف رژيم جمهوري اسلامي به اين طايفه و بقيه طوايف بلوچي وارد ميشود آنها ازچند سال اخير دچار فشارهاي مضاعف و ويژه اي بوده اند
آنها بيشتر درجنوب شرقي زاهدان درمناطق "شوره ,دومک , کورين, چشمه , گوربند , رودماهي و قلابيد وپیرسوران" سکونت دارند.
يکي از حادترين مشکلاتي که افراد اين طايفه ازچند سال اخيرگريبانگير آن هستند مسئله "اسم فاميلي" آنها (شه بخش و يا اسماعيلزهي) ميباشد. صرفا بخاطر اينکه اسم خانوادگي آنها "شه بخش" است بطور آشکار روزمره در مراکزي مانند "اداره ثبت مالکيت " ،" اداره ثبت احوال " و حتي مراکز آموزشي و استخدامي مورد تبعيض قرار ميگيرند
هنگام مسافرت (شهر به شهر) فقط بخاطر اسم خانوادگيشان در" پستهاي بازرسي" مورد اتهامات بيهوده , آزار و اذيت قرار ميگيرند- ميتوان گفت که زندگي روزانه آنها هميشه همراه با دلهره و نگرانی ميباشد
تعداد زيادي به دلايل امنيتي , اقتصادي و تحصيلي فرزندانشان در دانشگاه و محيط کارناخواسته اقدام به عوض کردن نام خانوادگي خود شده اند
ناگفته نماند که بيشترين قتلهاي حکومتي و اعداميان در بلوچستان ازافراد طايفه "شه بخش" ميباشند و در حال حاضرصدها جوان ديگرازاين طايفه بدون برخورداری از وکیل و حق اعتراض به عناوين مختلف درزندان درانتظارمرگ هستند .

شاهین بلوچستان

پنجشنبه, آگوست ۱۲, ۲۰۱۰عکس، درد یعنی این !


حالا هي سياسيون و آخوندها و جمکرانی ها ، بر سر عقيده پوشالي خودبه سروکله هم بزنند!
اين کودک نمي داند سياست چيست،
اين کودک نمي داند ملي، چپ، مذهب يعنی چه، بزرگترها که در خوابند، کودکان که اسيرند،
درست در کنار صندوق کمک بنياد مستضعفان رژیم که با بيشرمي تمام مردم را سرکيسه ميکنند، ما شاهد کودکی کارتن خواب ايراني هستيمکه از خستگی بیداد زمانه به خواب رفته ،پول نفتي که به سر سفره مردم آمد ، بسیار دردناک است.

در کرمان دزد طلافروشيها اطلاعاتی ها بودند


سایت حکومتی تابناک:
بازار طلافروشان مشهد در اعتراض به حمله مسلحانه به بازار طلافروشان و قتل سه نفر از بازاريان دست به اعتصاب زدند
وبلاگ ایران سبز
چند سال قبل در شهر کرمان دزد طلافروشي ها اطلاعات چي هاي رژيم بودند. چندنفر را هم کشتند اما آزاد شدند.
مشهد را نمي دانم
چند سال قبل در کرمان دانشجو بودم. طلافروشي بنام دادبخش را عده اي با همکاري برادران گمنام امام زمان زدند و صاحب آن را هم بقتل رساندند. اصل مجرم ها آزاد و يکي دو نفر بدبخت را اعدام کردند.
مشهد هم ممکن است برادران گمنام امام زمان قصد دارند ظهور آقا را با اشاعه ظلم و جور کوتاه نمايند .

۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

حدیث روز


وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللَّه عنهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: « إِنَّ فِي الجَنَّة باباً يُقَالُ لَه: الرَّيَّان، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامة، لا يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُون؟ فَيقومونَ لا يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غيرهم، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ» متفقٌ عليه.

از سهل بن سعد رضی الله عنه روايت است که:
پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: هر آينه در بهشت دری است که به آن ريان گفته می شود و روزه داران در روز قيامت از آن داخل می گردند که هيچکس غير از ايشان از آن داخل نمی گردد.گفته می شود: روزه داران کجايند! پس ايستاده می شوند و از آن کسی غير از ايشان داخل نمی گردد و چون داخل شوند بسته می شود و هيچکس از آن وارد نمی شود.

اول رمضان در آینه‌ی تاریخ


سنی نیوز: رمضان ماه رشادت و پیروزیها.. رمضان ماه سرفرازی و جان بازیها... رمضان ماه تاریخساز این امت سربلند و فرزانه.. در رمضان امسال تلاش خواهیم کرد برگه‌های رمضانی تاریخ را با هم ورق بزنیم:

اولین روز رمضان

1. نزول جزوه‌های ابراهیم (علیه السلام):
در اولین شب ماه مبارک رمضان، صحیفه‌ها یا جزوه‌های آسمانی که خداوند متعال برای ملت ابراهیم مقرر کرده بود بر آنحضرت نازل شد.
2. اولین رمضانی که مسلمانان روزه گرفتند:
اولین رمضانی که مسلمانان روزه گرفتند روز یکشنبه 1/ رمضان/سال دوم هجری مصادف با 26/فروری/624م بود. و آورده‌اند حکم فرضیت روزه رمضان در روز شنبه اول شعبان سال دوم هجری بر مسلمانان مقرر شد.
3. پیشتازان فتح اسلامی وارد مصر شدند:
در اولین روز رمضان سال 20هـ مصادف با 13/اوت/641م، در زمان خلافت حضرت عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) طلائع و پیشتازان لشکر خیر و برکت و سازندگی اسلامی برهبری سردار شجاع عمروبن العاص رضی الله عنه وارد مصر شدند. و از آن پس مصر به آغوش اسلام گروید.
4. محاصره دژ بابلیون:
در اولین روز رمضان سال 20هـ مصادف با 13/اوت/641م ، سردار قهرمان عمرو بن العاص (رضی الله عنه) پس از شکست لشکر روم دژ بابلیون را به محاصره درآورد.
5. آغاز فتح اسپانیا
در اولین روز رمضان سال 91هـ مصادف با 710م اولین پیشتازان لشکر شکست‌ناپذیر اسلام برهبری طریف بن مالک بربری به سواحل جنوبی اندلس ـ اسپانیای امروزی ـ رسیدند و مرزهای جنوبی این کشور را گشودند. سردار نامی اسلام موسی بن نصیر فرمانده‌اش طریف بن مالک را مأموریت داده بود تا راه را برای فتح اروپا هموار سازد.
6. ولادت مفکر اسلامی "شکیب ارسلان".
در اول رمضان/1286هـ موافق با 25/دسامبر/1869م، نویسنده و ادیب نامدار شکیب ارسلان چشم بجهان گشود. ایشان در راستای وحدت و همبستگی جهان اسلام تلاشهای بیدریغی بخرج دادند.
7. تجاوز ناجوانمردانه‌ی نیروهای ددمنشانه‌ی صهیونیستی به فلسطین اشغالی:
در اول رمضان سال /1425هـ مصادف با 15/اکتبر/2004م، ارتش خون آشام اسرائیلی با شعار "روزهای حسرت" بسر رسید، به شمال غزه حمله برد که در نتیجه‌ی آن 110 مسلمان منجمله 30 کودک خوردسال بشهادت رسیدند.. و بیش از 400 نفر که بیشترین آمار آنها را کودکان تشکیل می‌دادند بشدت مجروح گشتند.

خجسته باد و مبارک قدوم ماه صیام بر مسلمانان


سنی نیوز: فرا رسیدن ماه میهمانی رب العالمين، ماهی که سفره نعمات و برکات بیدریغ حق سبحانه وتعالى بر همۀ عالم گسترده می‌شود. و آواز ملکوتی و پرطنین قرآن؛ کلام پاک رحمان گوشهای خلایق را نوازش می‌دهد… را به همۀ مسلمانان جهان تبریک و تهنئت عرض می‌کنیم.
رمضان ماه نشاط و سرور ماه دعا، ماه قرآن، ماه نور
لحظاتی قبل خبرنگار سنی نیوز از سرزمین حرمین شریفین گزارش داد که دادگاه عالی عربستان سعودی فردا چهارشنبه 20 مرداد/اسد سال 1389 هـ ش مصادف با 11 آگوست 2010 میلادی را بعد از رویت هلال ماه مبارک به عنوان اولین روز ماه رمضان سال 1431هـ ق اعلان نمود.
ادارۀ سنی نیوز از بارگاه باری تعالی مسألت دارد که این ماه مبارک را ماه پیروزی حق بر باطل، و ماه سرنگونی کاخهای ظلم و ستم و رسوائی چپاولگران و طاغوتیان جهان قرار دهد. و ملت مظلوم و ستمدیدۀ فلسطین و ایران و افغانستان و عراق و چچن و بقیۀ مسلمانان رنجدیدۀ جهان را از زیر یوغ دشمنان ظالم و متجاوز رهایی بخشد و در سایۀ کرم و فضل بی انتهایش همۀ ما مسلمانان را مورد رحمت و شفقت و عطف خویش قرار داده از گناهان و کوتاهیهایمان درگذرد، و به راه حق و توحید و یکتاپرستی رهنمونمان کرده برآنچه رضایت اوست ما را ثابت قدم گرداند. و در نهایت امر پس از زندگانی با سعادت مرگ شهادت را به نام هدیۀ سخاوتش نثارمان کرده در بهشتهای برین با پیامبران و صالحان و نیکوکاران محشورمان گرداند…

بيش از ۵۰ اعدام ظرف سه ماه در زندان وکيل آباد


ایران پرس نیوز : احمد قابل از نزدیکان آیت الله منتظری که طی ماههای اخیر در بازداشت بسر برده، به افشاى گوشه ای از جنايات رژيم پرداخته و نوشته است : در مدت بازداشتم در زندان وکيل آباد (مشهد) که سه ماه در يک بند بطول انجاميد، بر اساس آمار قطعى که از مسئولان زندان و خدمه بند شنيدم، بيش از ۵۰ نفر به بند منتقل شده و سپس اعدام شدند. تنها در يک نوبت که ۳۱ نفر اعدام شده بودند، اداره اطلاعات و اخبار دادگسترى خراسان به روزنامه خراسان اطلاع داده بود که تعداد ۵ نفر قاچاقچى بين المللى اعدام شده اند.

مقامات چین می گویند شمار قربانیان رانش زمین در غرب این کشور از هفتصد نفر تجاوز کرده است.


بی بی سی : مقامات چین می گویند شمار قربانیان رانش زمین در غرب این کشور از هفتصد نفر تجاوز کرده است.
از سرنوشت یک هزار نفر دیگر هنوز خبری در دست نیست.
مقامات محلی هشدار داده اند که امکان دارد شمار قربانیان سیل افزایش یابد.
ون جیابائو، نخست وزیر چین دستور داده برای نجات کسانی که ممکن است جان سالم به در برده باشند حد اکثر تلاش به عمل آید.
یک مرد پنجاه و دو ساله پس از پنجاه ساعت از زیر آوار زنده بیرون آورده شده است.
ولی با گذشت زمان امیدواری به یافتن نشانه حیات در زیر آوار و گل و لای بسیار کاهش یافته است.
سیلاب و گل و لای ایالت گانسو را که یک منطقه دورافتاده است و بیشتر ساکنان آن تبتی هستند، فراگرفته است.
رانش زمین در پی باران های شدید دو روز قبل (8 اوت) است که در نتیجه آن گل و لای مانع حرکت رودخانه اصلی شهر ژوگو، مهمترین شهر ایالت گانسو شد و سبب شد آب رودخانه، شهر را فرا گیرد.
سربازان در حال حاضر برای باز کردن مسیر عبور آب رودخانه سرگرم تلاشند.
ساختمان های چندین طبقه این شهر اکنون کاملا زیر آب رفته اند.
هشدار در باره توفان های جدید
در مورد خطر یک توفان جدید استوایی به ساکنان شهر هشدار داده شده است.
به قرار گزارش ها بیش از چهل و پنج هزار نفر از ساکنان منطقه ناچار به ترک خانه های خود شده اند.
مقامات محلی می گویند گل و لای که ارتفاع آن در بعضی نقاط به یک متر می رسد، عملیات کمک رسانی را مشکل می کند.
نیروهای امنیتی و اکیپ های پزشکی برای کمک به سیل زدگان اعزام شده اند.
ون جیابائو، نخست وزیر چین نیز از منطقه دیدن کرده است.
وی گفته است که برای نجات کسانی که ممکن است هنوز زنده باقی مانده باشند باید حد اکثر تلاش را کرد.
در سال جاری میلادی بیش از یک هزار نفر در جریان سیل های بی سابقه در چین جان خود را از دست داده اند.

ترک جهاد موجب عذاب الهی است:


عواقب ناشی از ترک جهاد را براساس وعده الهی بیان می کنیم خداوند
متعال می فرماید:إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ
تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
( توبه/39)
بدریان ایران : اگر برای جهاد بیرون نروید،خداوند شما را دردنیا با استیلای دشمنان،درآخرت با آتش سوزان عذاب دردناکی میدهدوشما رانابود می کند
وقومی را جایگزینتان میسازد که جدای ازشمایند وپاسخگوی فرمان خدایند ودراسرع وقت دستوراو رااجرا می کنند.
شما بدانید که با نا فرمانی خود تنها به خویشتن زیان می رسانید وهیچ زیانی به خدا نمی رسانید چرا که خدا بی نیاز از همگان ودارای قدرت فراوان است وخدا برهرچیزی تواناست واز جمله بدون شماهم می تواند اسلام را پیروزگرداند و همچنین شما را از بین ببرد ودسته فرمانبرداری را جانشین شما کند .
امام ابن العربی المالکی در تفسیراین آیه گوید:
براساس این آیه،رفتن به جهاد وتاختن به سوی کفار به خاطرتحقق وعده الهی در پیروزی مومنان واجب است .عذاب دردناکی که دامنگیرآنان ترک کنندگان جهاد می شود در دنیا با غلبه دشمن بر آنان و درآخرت با روانه شدن به جهنم تحقق می یابد و درد نا کتر از آن،جایگزینی دشمنان به جای مسلمانان در دنیاست
( احکام القرآن ، ابن العربی،ج2،ص397-398 ) شهید سید قطب(رح)گوید:
فقط عذاب آخرت نیست که ترک کنندگان جهاد راتهدید می کند،بلکه عذاب دنیا نیز برآنان واقع میشود،عذاب ذلت وخواری،چیرگی دشمنان برآنان ومحروم ماندن از خیرات و گرفتارشدن در قید اسارت دشمنان . هر امتی که ترک جهادکرده،به طوریقین ،خداوند متعال،ذلت وپستی رادامنگیر آنان کرده است وبه خاطر ضعف هایی که درمبارزه با دشمن داشته اند،علی رغم میل،تن به ذلت وخواری داده اند
(فی ظلال القرآن،سید قطب/ج10،ص224 )

کشته شدن 6 نفر از افراد پلیس در حمله طالبان درهلمند


دبی – العربیه. نت
پلیس محلی هلمند امروز سه شنبه 9 – 8 – 2010 اعلام کرد درعملیات طالبان 6 نفر از افراد پلیس کشته شدند.کلام الدین خان از فرماندهان پلیس هلمند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد پنج نفر از افراد پلیس بر اثر انفجار یک بمب کارگذاشته شده کشته شدند.به گفته او این انفجارهنگامی به وقوع پیوست که خودروی پلیس مشغول گشت زنی بود.یک نفر دیگر از افراد پلیس نیز بر اثر شلیک خمپاره بوسیله طالبان جان خود را از دست داد.در همین حال میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد درشش سال اول سال 2010 بیش از 1200 نفر از غیرنظامیان کشته شدند.بر اساس این آمار تعداد کشته شدگان غیرنظامی نسبت به همین مدت در سال گذشته 31% افزایش یافت.میستورا در یک کنفرانس خبری در کابل گفت : " 1271 نفر از غیرنظامیان کشته و 1997 تن زخمی شدند."در شش سال اول سال 2009 بیش از 1013 از غیرنظامیان کشته شده بودند.

7 خودروی دشمن در حمله شهادت طلبانه تخریب گردید


تمکین: بنا بر گزارش وب سایت امارت اسلامی افغانستان، دیروز ظهر حدود ساعت ۱۲، کاروان مشترک نظامیان داخلی و اشغالگران خارجی در شهرستان "گذره" از ولایت هرات، مورد حمله شهادت طلبانه قرارگرفت.این خبر می افزاید، یکی از قهرمانان امارت اسلامی (محمدنسیم) توسط خودروی مملو از مواد انفجاری، کاروان دشمن را نزدیک مرکز شهرستان مذکور حمله قرار دادد که در نتیجه علاوه بر ۲ تانک نظامی اشغالگران خارجی، 2 خودروی رنجر، یک عدد "کروزین" و 2 تانکر مملو از مواد سوختی نزدیک محل انفجار کاملا آتش گرفته و تخریب شدند.خبرها حاکیست که دراین عملیات خونین علاوه بر تلفات مالی فوق، 12 نظامی خارجی و داخلی کشته شده و تعدادی نیز به شدت زخمی شده اند.

اين قوم ستمكش همه طوفان تو خواهد


اي ملك دل آزرده ي پابسته به زنجير
اي رهروي بي قافله ي دل داده به تقدير

اي بنشسته به درياي غم و ماتم و ترديد

اي ايل غريب اي سر سودا زده برخيز

آسوده دلانيم در اين برهه ايام

فرداي رهايي سبب شور تو خواهد

تا چند نشيني تو به اميد زمانه

اين بندبدانديش همه فرياد تو خواهد

دزدان و ددان بر سر ما سايه فكندند

اين قوم ستمكش همه طوفان تو خواهد

اي داغ جگرديده ي شبهاي سياهي

اي سوته دل ساده دل رو به تباهي

اي مرد خدا ، اختر تابنده چو خورشيد

اين ديو ستمگر همه پيكار تو خواهد

اين سوز شبان اختر تابان تو خواهد

اين جور و ستم تيغه بران تو خواهد

مرداب نشينيم در اين بند اسارت

اين كاخ ستمگر همه سيلاب تو خواهد

برخيز تو اي زاده ي مردان دلاور

اين كوه و كمر غرش شيران تو خواهد

سه‌شنبه, آگوست ۱۰, ۲۰۱۰خامنه ای با ذلت تمام, تسلیم شد و تن به مذاکره با آمریکا داد !

رژیم هیچ برتری خاصی در هیچ زمینه ای در جهان ندارد:
نه از هنر خوشش می آید و نه از فرهنگ و تاریخ وامثالهم
نه صنعت پیشرفته خاصی دارد(دنیا به نسل پنجم انرزی هسته ای رسیده و پس از 100سال و با کمکهای بیدریغ روسیه , خامنه ای هنوز به تکنولوژی نسل اول هم دست نیافته است )
بدترین اقتصاد دنیا را دارد
بیشترین اعدامها و جنایتها را در دنیا به انجام میرساند
فلسفه وجودی و تنها هنری که جمهوری اسلامی به زعم خودش دارد مبارزه و دشمنی با آمریکاست
و خامنه ای از زمانی که به قدرت رسیده بود ,حاضر نمیشد که حتی کسی فکر مذاکره با آمریکا به مخیله اش راه بدهد, چون در این صورت جمهوری اسلامی دیگر فلسفه وجودی نداشت و پایگاه ایدئولوژیک خود را از دست میداد.
صحبتهای خامنه ای در مورد دست چدنی اوباما زیر دستکش مخملی!
همانطور که میدانید علی اکبر ولایتی یکی از مشاورین ارشد خامنه ایست و نزدیکی وی به خامنه ای آنقدر زیاد است که خامنه ای قصد داشت تا در انتخابات 88 ولایتی را کاندید کند ولی چون در طول 4 سال قبل توسط صدا و سیما , احمدی نژاد را حلوا حلوا کرده بود , ترسید که آمدن ولایتی باعث تقسیم آرای اصولگرایان شود و به همین دلیل جلوی کاندیداتوری ولایتی را گرفت.
بقیه در ادامه مطلب

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله

بسم الله الرحمن الرحیم
بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزندان ایمان و حماسه و سربازان شهید اعظم امیر عبدالمالک (رحمه الله) در یک عملیات اطلاعاتی برای دستگیری خائن بزرگ و جاسوس مشهور مولوی غلام خمینی جنگی زهی در روستای حاجی آباد شهرستان سرباز به منزل وی حمله ور شده و منزلش را مورد بازرسی قرار دادند که این بار این مولوی دین فروش و خائن از محل گریخته بود.در این عملیات اطلاعاتی مردم روستا و حتی خانواده نامبرده از مجاهدین استقبال کرده و انزجار و نفرت خود را از این مولوی دین فروش ابراز نمودند و حتی همسر و بچه های این مولوی خیانتکار به مجاهدین اعلام نمودند که آماده همکاری با جنبش مقاومت جندالله هستند و از پدر خود اعلام برائت و بیزای نمودند.مولوی غلام خمینی جنگی زهی یکی از مولوی های خائن و دین فروش است که همیشه علیه اهلسنت و مردم بلوچ با رژیم ضد انسانی ولایت جهل و جور خامنه ای و حتی مذهب اسلام را ترک کرده و به رفض روی آورده است و سال گذشته به اصطلاح در مراسم ضد اسلامی ایام فاطمی شرکت کرده و به اصطلاح شهادت حضرت فاطمة الزهراء را تسلیت گفته است که نشان می دهد این فرد چه اندازه در خباثت و خیانت پیش رفته است و به خود اجازه گستاخی به اصحاب پیامبر اسلام صلی الله و علیه و سلم را داده است.این مولوی خائن و دین فروش در گفتگو با رهبر شهید امیر عبدالمالک (رضوان الله علیه ) علنا به رهبر شهید که اسیر دست بیگانگان بود اهانت نمود و قلوب ملیونها انسان آزاده را جریحه دار نمود و همان زمان جنبش مقاومت به این بردگان خمینی هشدار داد و به امید الله هیچ کدام از اهانت کنندگان به رهبر شهید نجات نخواهند کرد.این مولوی دین فروش و برده خمینی جنایتکار در گفتگو با رهبر شهید جنبش مقاومت می گوید در مدرسه دارالعلوم کراچی درس خوانده است در حالیکه طبق تحقیقات صورت گرفته این مولوی در زمان تحصیل مشغول سرقت و دزدی بوده است و حتی به اساتذه خود رحم نمی کرده است و طبق روایت همکلاسی هایش بارها جلوی استاذ بزرگوار و شیخ الحدیث مولانا سبحان محمود را گرفته و از استاد خود باج خواهی نموده است.لازم به ذکر است که قصد مبارزان از این عملیات دستگیری این مولوی خائن بود تا مورد بازجوئی قرار گیرد و از خیانت های خود به مردم و دین بگوید.جنبش مقاومت جندالله به این مولوی خائن و دیگر مزدوران رژیم هشدار می دهد که هر چه زودتر خود را معرفی نموده و از خیانتهای خود توبه کنند و در غیر این صورت به آنها رحم نخواهد شد و هر جا یافته شوند به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.تنها راه نجات مولوی غلام خمینی جنگی زهی این است که فورا خود به یکی از پایگاههای جنبش معرفی نماید و اگر از اعمال خود توبه کند و از گذشته خود ابراز ندامت و پشیمانی نماید آنگاه جنبش مقاومت به وی تامین خواهد داد و الا باید برای کشته شدن آماده شود.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

حدیث روز

وعنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَين في سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْواب الجَنَّة: يَا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَيْر، فَمَنْ كَان مِنْ أَهْلِ الصَلاةِ دُعِي منْ باب الصَّلاة، ومَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِي مِنْ باب الجِهَاد، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ باب الرَّيَّانِ ومنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّدقَة دُعِي مِنْ باب الصَّدقَةِ » قال أبو بكرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه: بأَبي أَنت وأُمِّي يا رسولَ اللَّه ما عَلى مَنْ دُعِي مِنْ تِلكَ الأَبْوابِ مِنْ ضَرُورة، فهلْ يُدْعى أَحدٌ مِنْ تلك الأَبْوابِ كلِّها؟ قال: « نَعَم وَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِنهم » متفقٌ عليه.

از ابو هريره رضی الله عنه روايت است که:
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: کسی که يک جفت در راه خدا انفاق دهد از دروازه های بهشت آواز داده می شود که ای بندهء خدا اين بهتر است. پس کسی که از اهل نماز باشد، از دروازهء نماز خوانده می شود و کسی که از اهل جهاد باشد از دروازهء جهاد خوانده می شود و کسی که از اهل روزه باشد، از باب ريان خوانده می شود و کسی که از اهل صدقه باشد، از دروازهء صدقه خوانده می شود.
ابوبکر رضی الله عنه گفت: پدر و مادرم فدايت يا رسول الله صلی الله عليه وسلم! بر کسی که از يک دروازهء از آن دروازه ها خوانده شود، ضرری نيست و آيا کسی هست که از تمام آن دروازه های خوانده شود؟
فرمود: بلی و اميدوارم که تو از آنها باشی.
ش: يک جفت مثلا: دو اسب يا دو غلام و يا دو شتر.

16% از کودکان فلسطینی بازداشت شده از طرف بازجوهای صهیونیست مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند


المختصر: سالانه نیروهای اسرائیلی نزدیک به 700 کودک را بازداشت می کنند و به جرم پرتاب کردن سنگ به ماشینها و سربازان اسرائیلی تحویل دادگاه نظامی اسرائیل داده می شوند.
97 در صد این کودکان از وجود شکنجه در زندان شکایت کرده اند و 14 در صد دیگر مورد تجاوز و یا تهدید به تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
این گزارش را روزنامه نگار، عمیرا هس در روزنامه ی ها آرتص نوشته بود. در خلال این گزارش به افشا گری در مورد بازداشت کودکان از دبستانها و کلاسهای درس پرداخت و گفت: صهیونیستها این کودکان را بازداشت می کنند و آنها را به تهمت پرتاب سنگ به طرف ماشینهای نظامی و سربازان محکوم به حبس می کنند و در زندان نیز به آنها تجاوز می کنند.
هس می گوید این قضیه حدودا از 2 سال پیش هنگامیکه تعدادی از کودکان را در اردوگاه پناهندگان در منطقه ی العروب به اتهام سنگ پرانی به ماشین نظامیان صهیونیستی که از آنجا عبور می کردند، در دادگاههای اسرائیلی پیگیری می شود.
سربازان در ابتدا گفتند که ما کودکان را در حین سنگ پرانی دستگیر کردده ایم، ولی بعدا هنگامیکه این سربازان مورد بازخواست از طرف وکیل، "محمود حسان" از مؤسسه ی فلسطینی "ضمیر" قرار گرفتند و حقایق دیگری را به آنها گفت آنها اعتراف کردند که ما کودکان را ندیدیم که به طرف ما سنگ پرت کنند ولی ما مورد هجوم با سنگ قرار گرفتیم و همچنین اعتراف کردند برخی از کودکان جلوی در ورودی مدرسه که روبه روی اردوگاه قرار دارد دستگیر شده اند.
در آخرین جلسه ی دادگاه این وکیل گفت : من از معلمان مدرسه طلب شهادت می کنم و مطمئنم که آنها خواهند گفت همه ی بچه ها از داخل مدرسه و حتی برخی از سر کلاس ربوده شده اند.
و در این هنگام دادستان، پرونده را مختومه اعلام کرد و اتهامات را بی اساس خواند و کودکان را آزاد کردند.
هس می گوید: این یکی از هزاران حالت بی عدالتی و ظلمی می باشد که در دادگاههای صهیونیستها به طور عموم و به ویژه در حق فلسطینیان رخ می دهد.
این بار وکیل با سماجت و قدرت تمام توانست بی گناهی این کودکان را اثبات و حقیقت را روشن سازد ولی در بیشتر اوقات دادگاه با حکمی ظالمانه کودکان را به حبس محکوم می کند.
و گفت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد که سالانه 700 کودک توسط نیروهای صهیونیست دستگیر می شوند و 65% این بازداشتها در ساعتهای بعد از نصف شب تا 4 صبح رخ می دهد.
و از زمان بازداشت مورد بدترین شیوه های شکنجه قرار می گیرند. 97 در صد این کودکان گفته اند دست و پاهای آنها برای مدتهای طولانی با زنجیر بسته شده است، و 92 در صد آنها از بستن چشمانشان شکایت کرده اند، 69 در صد از شکنجه ی جسمی شکایت کرده اند و 50 در صد آنها مورد فحش و ناسزا از طرف سربازان قرار گرفته اند و 49 در صد آنها تهدید به خشونت شده اند اگر اعتراف نکنند، و 32 در صد نیز برگه هایی را به زور امضا کرده اند که به زبان عبری نوشته شده بود و آنها این زبان را نمی دانستد.